Immediator kantoor-32

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Obesitas en Werk: Gevolgen en behandelmethoden

9/7/2023 12:00:00 AM

De helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht, bijna 14% van de volwassenen heeft ernstig overgewicht. Dit wordt ook wel obesitas genoemd. Of iemand obesitas heeft, ligt aan zijn of haar Body Mass Index (BMI). Vanaf een BMI van 30 heeft iemand obesitas. Obesitas kan verschillende gevolgen hebben op de werkvloer, zowel op de productiviteit als op de mentale aspecten in relatie tot arbeid. In dit artikel gaan we in op de gevolgen, behandelmethoden en de rol van de bedrijfsarts bij obesitas.

Gevolgen van obesitas

Het hebben van obesitas heeft veel gevolgen voor de medewerker. Niet alleen op de gezondheid van de medewerker, maar ook op het werk wat de medewerker uitvoert. Hier zijn enkele veelvoorkomende gevolgen van obesitas:

 1. Verminderde productiviteit: Obesitas kan leiden tot fysieke beperkingen, zoals verminderde mobiliteit, vermoeidheid en een verhoogd risico op gezondheidsproblemen zoals diabetes en hartziekten. Deze fysieke beperkingen kunnen de productiviteit op het werk negatief beïnvloeden. Medewerkers met obesitas kunnen moeite hebben met langdurig staan, fysiek zware taken uitvoeren of zich snel vermoeid voelen, wat hun vermogen om efficiënt te werken kan beperken.
 2. Verhoogd arbeidsverzuim: Obesitas verhoogt het risico op verschillende gezondheidsproblemen, waaronder musculoskeletale aandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen en psychische aandoeningen zoals depressie. Dit kan resulteren in frequenter ziekteverzuim en langere afwezigheidsperiodes. Medewerkers met obesitas kunnen vaker te maken krijgen met gezondheidsproblemen die tot verzuim leiden, waardoor ze mogelijk meer dagen missen dan hun gezondere collega's.
 3. Lagere arbeidsparticipatie: Obesitas kan de arbeidsparticipatie beïnvloeden, omdat mensen met obesitas vaker discriminatie, vooroordelen en stigma op de werkplek ervaren dan mensen die geen obesitas hebben. Dit kan leiden tot een verminderd gevoel van eigenwaarde, lagere kansen op werk en minder promotiemogelijkheden. Medewerkers met obesitas kunnen zich gediscrimineerd voelen vanwege hun gewicht, wat hun motivatie en betrokkenheid bij het werk kan verminderen.
 4. Psychologische impact: Obesitas kan ook een negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid van individuen. Het kan leiden tot gevoelens van schaamte, angst, depressie en een laag zelfbeeld, wat op zijn beurt de motivatie, betrokkenheid en tevredenheid op het werk kan beïnvloeden. Medewerkers met obesitas kunnen geconfronteerd worden met psychologische uitdagingen als gevolg van het stigma en de negatieve percepties rond obesitas, waardoor ze mogelijk minder gemotiveerd zijn en minder plezier ervaren in hun werk.

Behandelmethodes

Wat betreft behandelmethodes voor obesitas, zijn er verschillende benaderingen die kunnen helpen:

 1. Dieet en levensstijlveranderingen: Het aanpassen van het dieet en het aannemen van een gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging, kan helpen bij gewichtsverlies. Dit kan worden bereikt met behulp van voedingsadvies, bewegingsprogramma's en gedragsveranderingstechnieken. Door middel van een gebalanceerd dieet, dat rijk is aan voedingsstoffen en arm aan calorieën, kunnen medewerkers met obesitas hun gewicht verminderen en hun algemene gezondheid verbeteren. Het implementeren van een regelmatige lichaamsbewegingsroutine kan ook helpen bij het verbranden van calorieën, het verbeteren van de fysieke conditie en het stimuleren van gewichtsverlies.
 2. Medicamenteuze behandeling: In sommige gevallen kan medicatie worden voorgeschreven om obesitas te behandelen. Deze medicijnen werken meestal door de eetlust te verminderen, de opname van voedingsstoffen te beïnvloeden of het metabolisme te verhogen. Het gebruik van medicatie moet echter altijd onder toezicht staan van een gekwalificeerde zorgverlener en gepaard gaan met een gezonde levensstijl en dieetaanpassingen.
 3. Chirurgische ingrepen: Voor mensen met ernstige obesitas kan bariatrische chirurgie een optie zijn. Dit omvat verschillende procedures die de grootte van de maag verminderen of de spijsvertering wijzigen om gewichtsverlies te bevorderen. Chirurgische ingrepen kunnen effectief zijn bij het bereiken van aanzienlijk gewichtsverlies, maar ze brengen ook risico's met zich mee en moeten zorgvuldig worden overwogen na grondig overleg met een specialist.
 4. Gedragstherapie en counseling: Psychologische interventies, zoals cognitieve gedragstherapie en counseling, kunnen helpen bij het aanpakken van de onderliggende emotionele en gedragsmatige factoren die bijdragen aan obesitas. Deze therapieën kunnen mensen helpen gezonde copingmechanismen te ontwikkelen, om te gaan met emotioneel eten en negatieve denkpatronen te veranderen die kunnen leiden tot overeten.

De rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij het omgaan met obesitas op de werkvloer. De bedrijfsarts heeft expertise op het gebied van arbeid en gezondheid en kan medewerkers met obesitas ondersteunen en begeleiden. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts:

 1. Preventie en voorlichting: De bedrijfsarts kan een actieve rol spelen in het bevorderen van preventieve maatregelen en gezondheidseducatie op de werkvloer. Dit kan het verstrekken van informatie over gezonde voeding, lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en de risico's van obesitas omvatten. Door bewustwording te creëren en medewerkers te informeren, kan de bedrijfsarts bijdragen aan het voorkomen van obesitas en het bevorderen van een gezonde levensstijl.
 2. Screening en vroegtijdige detectie: De bedrijfsarts kan medewerkers screenen op obesitas en risicofactoren die verband houden met gewichtsgerelateerde gezondheidsproblemen. Door het uitvoeren van gezondheidsbeoordelingen en het monitoren van relevante parameters zoals lichaamsgewicht, BMI en bloeddruk, kan de bedrijfsarts vroegtijdige detectie mogelijk maken en de nodige interventies aanbevelen.
 3. Individuele begeleiding en advies: De bedrijfsarts kan medewerkers met obesitas individueel begeleiden en advies geven over gezonde levensstijlveranderingen. Dit omvat het bespreken van dieet- en lichaamsbewegingsprogramma's, het aanmoedigen van gedragsverandering en het bieden van ondersteuning bij het stellen van realistische doelen. De bedrijfsarts kan ook verwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners, zoals diëtisten, fysiotherapeuten of psychologen, voor aanvullende behandeling.
 4. Werkplekaanpassingen: In samenwerking met de werkgever kan de bedrijfsarts adviseren over mogelijke werkplekaanpassingen om medewerkers met obesitas te ondersteunen. Dit kan ergonomische aanpassingen omvatten, zoals het verstrekken van aangepaste stoelen of werkstations, om fysiek comfort en veiligheid te bevorderen. Het bespreken van mogelijke aanpassingen met de werkgever kan helpen bij het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving.
 5. Samenwerking en coördinatie: De bedrijfsarts werkt samen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten en bedrijfsmaatschappelijk werkers, om een holistische benadering van de gezondheid van medewerkers met obesitas te garanderen. Door effectieve communicatie en coördinatie van de zorg kunnen geschikte behandelingen en interventies worden geïmplementeerd om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen.

Het is belangrijk op te merken dat de rol van de bedrijfsarts bij obesitas op de werkvloer een holistische benadering vereist, waarbij de focus ligt op zowel de fysieke als de mentale gezondheid van medewerkers. Door samen te werken met werkgevers, medewerkers en andere zorgverleners kan de bedrijfsarts een integraal onderdeel zijn van het creëren van een gezonde werkomgeving en het bevorderen van het welzijn van medewerkers met obesitas.

Inclusieve werksfeer

Obesitas is een complexe kwestie die zowel de productiviteit als de mentale aspecten op de werkvloer kan beïnvloeden. Het aanpakken van obesitas vereist een gecombineerde inspanning van medewerkers, werkgevers en zorgverleners, waaronder de bedrijfsarts. Door preventieve maatregelen te nemen, vroegtijdige detectie te bevorderen, individuele begeleiding te bieden, werkplekaanpassingen aan te bevelen en samen te werken met andere zorgverleners, kan de bedrijfsarts een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen en bevorderen van de gezondheid van medewerkers met obesitas.

Het is van groot belang dat werkplekken een inclusieve omgeving creëren waarin iedereen, ongeacht hun lichaamsgrootte, gelijke kansen en ondersteuning krijgt. Door collectieve inspanningen te leveren om obesitas aan te pakken, kunnen werkplekken bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van hun medewerkers.

Meer informatie over Obesitas en Werk

Op 2 november vindt er weer een Excelleersessie ‘Obesitas en Werk’ plaats voor bedrijfsartsen. Dit keer op onze locatie in Nieuwegein. Ga naar de excelleersessie voor meer informatie over deze avond en schrijf u in.

Laatste nieuws