Immediator kantoor-32

Welkom op immediator.nl

Onze visie

Immediator is ervan overtuigd dat wanneer leidinggevenden preventief aandacht besteden aan de balans tussen privé en werk en met de medewerkers in gesprek gaan, het werkplezier, de tevredenheid en duurzame inzetbaarheid stijgen. Met als gevolg dat het verzuim in de organisatie wordt voorkomen en daardoor daalt. Bij Immediator denken wij met u mee om alle aspecten die komen kijken bij verzuim en preventie inzichtelijk te maken. Door middel van een Plan van Aanpak en het inzetten van de juiste mensen brengen wij samen het verzuim terug.

Duurzame inzetbaarheid

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij dat medewerkers gedurende hun gehele loopbaan gemotiveerd zijn en het vermogen hebben om de gewenste werkprestatie te (blijven) leveren. Naast voldoende fysieke en mentale belastbaarheid is het belangrijk dat de werknemer het vermogen en de wil heeft en de verantwoordelijkheid neemt om zijn kennis en vaardigheden op peil te houden en deze af te stemmen op een voortdurende veranderende werkcontext. Daarom beschouwen wij duurzame én ook directe inzetbaarheid vooral als een zaak van houding en gedrag.

Gedrag

Samen met de werkgever kijken wij eerst naar het vergroten van de directe inzetbaarheid. Hier kijken wij gedragsmatig naar: een klacht of ziekte kan wel de basis zijn van het verzuim, maar de uiteindelijke keuze om te verzuimen wordt beïnvloed door gedrag. Dit kan de balans tussen werk en privé, het werkplezier en motivatie zijn, of prikkels die de aanwezigheid wel of niet bevorderen. Medewerkers die tevreden zijn met het werk wat ze doen en een goede werk-privé balans hebben maken minder snel de keuze om te verzuimen. Omdat het over houding en gedrag gaat, focussen wij ons op het kunnen (kennis en vaardigheden), het willen (motivatie) en het mogen (faciliteiten en mogelijkheden binnen en buiten de organisatie).

Benieuwd naar onze aanpak? Lees het hier!