Immediator kantoor-40

Welkom op immediator.nl

Ben de regisseur in uw eigen organisatie

Maatwerkregeling

In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem/haar mag ondersteunen bij het uitvoeren van Arbowet gerelateerde taken. De werkgever kan dan gebruik maken van de ‘maatwerkregeling’. Immediator biedt maatwerkdienstverleners aan en kerndeskundigen (geregistreerde bedrijfsartsen, gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist of veiligheidsdeskundige) die u ondersteunen.

Professionele richtlijnen voor bedrijfsartsen; ook bij maatwerkregeling

Bedrijfsartsen die samenwerken met maatwerkdienstverleners, werken net als iedere andere bedrijfsarts volgens de professionele richtlijnen van onder andere de beroepsvereniging NVAB. Ze hanteren ook werkwijzers zoals die van STECR. Een aantal maatwerkdienstverleners is zelfs betrokken bij de ontwikkeling van de STECR werkwijzers. Bedrijfsartsen die werken vanuit de maatwerkregeling zijn veelal ondernemers die zeer actief zijn in na- en bijscholing en professionele richtlijnen van grote waarde achten.

De werkgever en medewerker als regisseur

Bij maatwerkdienstverlening zijn de werkgever en medewerker regisseur. Hiervoor hoeft de werkgever of medewerker niet op de stoel van de bedrijfsarts, HR adviseur, beleidsmedewerker of arbeidsdeskundige te gaan zitten, maar kijkt naar het proces van bovenaf: wanneer kan welke expertise het beste worden ingezet? Als het gaat om het verzuimbeleid van een organisatie, dan kijkt de directie hier samen met de werkgeversvertegenwoordiging naar. Als het gaat om het individuele beleid, dan gaan de leidinggevende en de medewerker met elkaar in gesprek en maken afspraken over eventuele (gedeeltelijke) werkhervatting.

Maatwerkdienstverleners en privacy

Bedrijfsartsen die uw organisatie ondersteunen met de maatwerkregeling, werken binnen de huidige privacywetgeving. Om bijvoorbeeld de privacy van een medewerker te waarborgen, heeft de bedrijfsarts het niet over ziekte, klachten en verzuim, maar juist over mogelijkheden en beperkingen. De werkgever ondersteunen wij door hen te coachen in het opbouwen van een verzuimdossier dat zich aan de privacywetgeving houdt. Ter waarborging van de privacy beschikken de bedrijfsartsen over een eigen medisch dossier dat aan de laatste eisen voor dossierveiligheid voldoet, zodat informatie van verzuimende medewerkers goed beveiligd is en gedurende de volledige bewaartermijn toegankelijk.

De Wet verbetering Poortwachter

Een essentieel onderdeel van iedere verzuimaanpak is de Wet verbetering Poortwachter, ook tijdens de maatwerkregeling. Daarom volgen wij altijd de WvP tijdens onze verzuimbegeleiding. Ook adviseren wij leidinggevende en management om door te ontwikkelen, om meer handvatten en hulpmiddelen te bieden zodat medewerkers optimaal en duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Met kennis uit de praktijk gaan we gelijk aan de slag!

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Meedenken aan de juiste verzuimaanpak

Immediator kantoor-9

Bedrijfsartseninzet met eigen regie

Voeren uw leidinggevenden al goede gesprekken met uw medewerkers en wilt u uw bedrijfsarts met gerichte vragen inzetten? Dan is de inzet van een bedrijfsarts met eigen regie de uitkomst voor u.