Immediator kantoor-banner 7

Welkom op immediator.nl

Wat vinden onze klanten van ons

Referenties

Benieuwd naar hoe andere organisaties de samenwerking met Immediator ervaren? Lees hier wat klanten van ons vinden. 

philadelphia logo 2
philadelphia logo 1

Zorginstelling Philadelphia

Philadelphia is een landelijke zorginstelling die mensen begeleidt met een verstandelijke beperking. Omdat Philadelphia eigenrisicodrager is, is het van belang dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de financiële middelen en dat het geld dat wordt besteed aan verzuim niet ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg voor de cliënt. Medio 2015 is een integraal traject gestart met als doel reductie van het verzuim met behulp van implementatie van eigen regie volgens het gedragsmodel. En met resultaat! De succesvolle reductie van het verzuim resulteerde in een derde plaats in de Vernet Health Ranking van 2016. Daarbij maakt Philadelphia gebruik van de bedrijfsartsen van Immediator. “We wilden het beste in huis halen wat je kunt inkopen, dan kun je eigenlijk niet naar een andere dienstverlener toe.” Verzuim is geen sexy onderwerp, het is vaak een thema dat ergens onderaan de prioriteitenlijst bungelt. Immediator signaleert wanneer de aandacht voor verzuim verslapt en zorgt op deze manier voor een blijvende focus op verzuim. Daarnaast wordt regelmatig scherp op inhoud geëvalueerd en houden ze Philadelphia een spiegel voor als dat nodig is. Dat werkt erg prettig.”

Gemeente wageningen logo 2

Gemeente Wageningen

“Persoonlijk en toegankelijk”, zo omschrijft Gemeente Wageningen de samenwerking met Immediator. De Gemeente Wageningen werkt vanaf 2010 volgens het Eigen Regiemodel. “Een groot mandaat in de verzuimbegeleiding ligt bij de leidinggevende, in samenspraak met de bedrijfsarts. We zijn erg tevreden over deze samenwerking: de bedrijfsarts kent de organisatie goed en de communicatie verloopt prettig. Immediator ondersteunt waar nodig, twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats over wat speelt en wat verbeterd kan worden. Ook buiten de evaluatiegesprekken om hebben we regelmatig gebruik gemaakt van de kennis van Immediator, zelfs in het geval van heel specifieke kwesties. Het is fijn dat er dan iemand is die met je meedenkt.”

Wageningen 1
Nijmegen Immediator
Gemeente Nijmegen logo

Gemeente Nijmegen

Sinds 2012 werkt Gemeente Nijmegen volgens het Eigen Regiemodel. In dit model heeft de organisatie de volledige regie over het verzuimproces; leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de bedrijfsarts heeft de rol van adviseur van de leidinggevende en medewerker. Waar het voor sommige leidinggevenden al vanzelfsprekend was om met de medewerker de mogelijkheden ten aanzien van het werk bespreekbaar te maken, waren andere leidinggevenden en medewerkers daar minder aan gewend. Om deze manier van werken verder te ondersteunen en te implementeren, is de gemeente vanaf januari 2016 samen gaan werken met bedrijfsartsen van Immediator. Ook worden leidinggevenden en medewerkers meegenomen in het eigen regie- en gedragsmodel door middel van trainingen. “Nu ook de medewerkers en leidinggevenden worden meegenomen in Eigen Regie zijn we in de praktijk een stuk verder. Iedere drie maanden vindt er met Immediator een evaluatie plaats op directieniveau. Hier worden ontstane problemen op tafel gelegd, waar vervolgens afspraken over worden gemaakt. We zijn erg blij met de samenwerking.”

Windesheim logo 2

Windesheim

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. De instelling is vernieuwend in het onderwijs in de vorm van het ontwikkelen van een persoonlijke leerroute voor iedere student. Ook wat betreft verzuimbeheersing speelt Windesheim in op de maatschappelijke ontwikkelingen. Na invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2006 is Windesheim gaan werken volgens de gedragsmatige visie op verzuim. Waar leidinggevenden en P&O adviseurs door werden getraind om verzuim gedragsmatig te benaderen, bleek de toenmalige arbodienst hier minder in thuis te zijn. Om de stap naar Eigen Regie te zetten maakt Windesheim vanaf januari 2015 gebruik van twee zelfstandige bedrijfsartsen van Immediator. Windesheim is erg tevreden over de samenwerking: “Waar andere arbodiensten nog wel eens met opbouwschema’s werken laten bedrijfsartsen van Immediator de regie daadwerkelijk bij de leidinggevenden. Dit zorgt voor een veel betere match met Eigen Regie.” Ook over de inzet van de bedrijfsartsen is men tevreden: “Het is erg fijn dat we zelf een keus hebben kunnen maken op grond van CV’s die Immediator heeft voorgelegd aan Windesheim.” Over de samenwerking wordt het volgende genoemd: “Immediator stelt zich altijd helpend en meewerkend op. In praktische zin, maar ook als we vragen hebben over wetgeving en privacy. Immediator staat altijd open voor het gesprek over de dienstverlening. Een van de bedrijfsartsen is inmiddels gewisseld en hier is doortastend en professioneel mee omgegaan. Bovendien geeft de bedrijfsarts naast zijn advies in de rapportages ook advies aan de leidinggevenden en draagt zo bij aan de groei naar Eigen Regie.”

Windesheim logo