Immediator kantoor-44

Welkom op immediator.nl

Bezwaar en beroep

Dossieronderzoek

Soms lopen werkgever en medewerker vast bij het langdurige verzuim van een medewerker. Dit is niet fijn, voor zowel de organisatie als de medewerker niet. Wij bieden ondersteuning om  bijvoorbeeld op korte termijn het aantal langlopende verzuimdossiers terug te brengen. Maar ook als u expertise nodig heeft in een bezwaar- en beroepszaak.

De bedrijfsartsen en deskundigen ‘medisch adviseur lang verzuim en arbeidsongeschiktheid’ van Immediator hebben de kennis en expertise om uw organisatie verder te helpen.

Beroep en Bezwaar

Voor Beroep- en Bezwaarzaken hebben wij een pool van bedrijfsartsen met verzekeringsgeneeskundige kennis en juridische expertise, een arts-gemachtigde.  De inzet van een arts-gemachtigde is in geen geval uw vaste bedrijfsarts, zodat de onafhankelijkheid van uw bedrijfsarts wordt gewaarborgd.  Een gedegen claimbeoordeling voorzien van een heldere rapportage (incl. FML en perspectiefadvies) door onze deskundige, zorgt voor hernieuwde voortgang in stagnerende dossiers of vastgelopen re-integraties.

Voor Eigen Risicodragers voor de WGA kan een arts-gemachtigde worden ingezet voor herbeoordelingsaanvragen bij het UWV.

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Meedenken aan de juiste verzuimaanpak

Immediator kantoor-9

Bedrijfsartseninzet met eigen regie

Voeren uw leidinggevenden al goede gesprekken met uw medewerkers en wilt u uw bedrijfsarts met gerichte vragen inzetten? Dan is de inzet van een bedrijfsarts met eigen regie de uitkomst voor u.