Immediator kantoor-43

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Hoe ziet de werkdag van een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts er eigenlijk uit?

7/13/2023 12:00:00 AM

Nadine de Bie is sinds 2015 actief binnen verzuim en vanaf 2018 werkzaam als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. In mei is zij in deze rol via Immediator begonnen bij een grote zorgorganisatie. In dit artikel vertelt zij meer over haar functie als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts en hoe haar werkdag eruit ziet.

“Mijn toegevoegde waarde als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is niet zoveel mogelijk spreekuren draaien, maar het investeren in de echte verbinding kunnen maken met mensen, zodat ze zich gezien en gehoord voelen en zo weer verder het gesprek rondom verzuim aan kunnen gaan”.

De werkdag van een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

De werkdag van Nadine begint met een uur overleg met de bedrijfsarts en de HR specialist inzetbaarheid van de zorgorganisatie. Ze bespreken langdurige of complexe dossiers en dragen dossiers over. De agenda van de dag wordt doorgenomen en dan starten de spreekuren.

Voor het eerste spreekuur wordt altijd een uur ingepland. Nadine ervaart dit als erg prettig, omdat ze zo echt de tijd kan nemen voor een goed gesprek. Nadine: “Rond het middaguur is er weer ruimte voor administratie, lunch en overleg met de bedrijfsarts. ‘s Middags volgen dan weer spreekuren. Het laatste uur van de werkdag is er ruimte voor leidinggevenden om binnen te lopen en vragen te stellen of om een casus te bespreken. Ik vind het jammer dat hier nog niet zoveel gebruik van gemaakt wordt. Ik zou hierin graag een rol willen spelen zodat dit meer bekend wordt binnen de organisatie, hier valt namelijk nog veel winst te behalen.”

Keuze voor Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Nadine ziet haar grootste toegevoegde waarde als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts in haar ervaring als toegepast psychologe. “Ik word vroegtijdig betrokken bij (dreigend) verzuim vanwege psychische oorzaken. In het eerste gesprek kan ik al goed allerlei zaken bespreken en vragen waar nog ondersteuning nodig is, of bepalen of een vervolgafspraak bij de bedrijfsarts nuttig kan zijn en waar deze zich het beste op kan richten. Doordat er nu ruimte is om al vooraan of zelfs nog voor het verzuim in gesprek te gaan met medewerkers, kan langdurig verzuim voorkomen worden. Ook heeft  de bedrijfsarts nu meer ruimte om de organisatie te coachen of te adviseren. Samen bespreken we ook de trends binnen het arbeidsverzuim of knelpunten binnen bepaalde teams of bij bepaalde belastende werkzaamheden.” In de agenda van Nadine zijn al opvallend veel preventieve spreekuren ingepland. Hiervoor is door haar inzet ook ruimte gecreëerd. Vanuit de leidinggevenden wordt er gewezen op de mogelijkheid van een preventief spreekuur, maar ook medewerkers zelf weten haar al te vinden. De bedrijfsarts richt zich nu meer op probleemanalyses, actuele oordelen en vervolgafspraken.

Uitdagingen

Binnen haar werk zijn er ook onverwachte uitdagingen waar Nadine tegen aan loopt, zoals zwaardere psychische problemen bij medewerkers, een groeiend arbeidsconflict of medewerkers die onbereid zijn mee te werken of erg moeilijk in beweging zijn te brengen. “Ik blijf dan proberen om het goede gesprek aan te gaan en de juiste vragen te stellen. In moeizame gesprekken heb ik door de jaren heen geleerd om aan te geven wat zij zelf ervaart en te checken of dit ook klopt, dat breekt soms het ijs, maar kan ook tot weerstand leiden. Dat weet je dan ook weer”, aldus de Bie.

Nadine heeft meerdere mooie succesverhalen in haar rol als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts, deze hebben als overeenkomst dat Nadine na een paar gesprekken zoveel vertrouwen had opgebouwd dat ze een doorbraak bereikte bij medewerkers waardoor ze zich open konden stellen en een grote stap in hun herstel of behandeling konden maken. Van meerdere medewerkers kreeg ze daarvoor een persoonlijk bedankje in de vorm van een presentje. “Dat zijn prachtige herinneringen!”

Ook interesse om net als Nadine als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts te werken via Immediator zodat jij bij organisaties kan werken die bij jou passen? Neem dan vrijblijvend contact op met Immediator voor de mogelijkheden.

Laatste nieuws