Immediator kantoor-47

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Wegwijzer seksuele intimidatie op het werk

2/24/2022 12:00:00 AM

Seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag: woorden die momenteel veel voorbij komen. En dat terwijl we allemaal juist niet willen dat het in organisaties voor komt. Om te weten of het in uw organisatie speelt, is het belangrijk om het te herkennen en hoe u het als werkgever op een juiste manier kunt aanpakken. TNO heeft de wegwijzer seksuele intimidatie in 2020 in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld. Deze praktisch gerichte werkwijzer kunt u binnen uw eigen organisatie gebruiken om beleid neer te zetten.

Wetgeving

Sinds 1994 is seksuele intimidatie onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Seksuele intimidatie valt in de Arbowet samen met onderwerpen als agressie, geweld, discriminatie en pesten onder de term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om te zorgen dat deze vorm van arbeidsbelasting wordt voorkomen of beperkt: ze moeten in het arbeidsomstandighedenbeleid van hun organisatie aangeven hoe ze dat gaan doen.

Er geldt ook een algemeen verbod tegen ‘enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.’

RI&E

Om dit goed te kunnen doen, zijn organisaties verplicht om de risico’s op onder andere seksuele intimidatie in kaart te brengen in een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In een plan van aanpak, dat gebaseerd is op de RI&E, staan de maatregelen die genomen worden ter voorkoming van seksuele intimidatie.

Ook de medewerkers moeten worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. De werkgever dient al deze acties aantoonbaar uit te voeren. Verder dient hij toe te zien op de naleving door de medewerkers van de instructies en voorschriften, die erop gericht zijn het risico op seksuele intimidatie te voorkomen of beperken.

In het kader van de Arbowet voert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ook inspectie uit op het arbeidsrisico (PSA). Met de zelfinspectietool seksuele intimidatie van de Inspectie SZW kunt u kijken of uw organisatie voldoet aan de wettelijke eisen.

De Inspectie SZW onderzoekt dus geen individuele zaken rond seksuele intimidatie. Een vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging kan de Inspectie SZW wél verzoeken om een onderzoek in de organisatie te doen naar het beleid tegen PSA en daarmee dus ook naar beleid tegen seksuele intimidatie.

Word wijzer met de wegwijzer

De Wegwijzer seksuele intimidatie staat vol informatie, voorbeelden en praktische handvatten. In drie stappen helpt de wegwijzer slachtoffers, collega’s, leidinggevenden en HR-medewerkers naar een passende aanpak van seksuele intimidatie op het werk. U kunt alle tips uit de wegwijzer seksuele intimidatie vrij gebruiken voor het aanpakken van seksuele intimidatie in uw organisatie.

Wilt u meer weten? Downlod hier de wegwijzer

 

Laatste nieuws