Immediator kantoor-39

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Reduceren van de instroom in de WIA is mogelijk!

2/8/2024 12:00:00 AM

Uit nieuwe cijfers blijkt  dat de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) instroom al sinds 2015 jaarlijks toeneemt. Heel vervelend. Het zal u, uw medewerker of iemand in uw omgeving maar treffen; een heel traject van (meestal) 2 jaar achter de rug hebben, waarbij alles is gedaan om terug te keren naar de eigen functie en het lukt niet. Dan is er ook nog gekeken naar een andere functie om terug te keren in het arbeidsproces, wat blijkbaar niet of maar gedeeltelijk is gelukt.

Effect van verzuim 

Het treft dus steeds meer mensen die een paar jaar geleden lekker in het arbeidsproces zaten, waardering voelden voor hetgeen ze deden en een bijdrage konden leveren. Dat is nu ingeruild voor een stuk onzekerheid en vooral aan je lot overgelaten zijn rondom regels en wetgeving. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de werkgever is het dan ook een pijnlijk verhaal. Een waardevolle medewerker is langdurig uitgevallen en kan niet meer terugkomen in zijn of haar functie. Dat is ook een erg kostbaar verhaal. Tenslotte betaalt de werkgever 2 jaar lang het salaris van de medewerker door en ook de jaren erna blijven de kosten doorlopen, of als eigen risicodrager of via een verhoogde premie van het UWV. Verder moet de vacature worden ingevuld, het team heeft te maken met inwerken, klanten missen een vast aanspreekpunt etc. En bovenal verliest u een gewaardeerde collega.

Wat te doen?

Het reduceren van de instroom in de WIA is mogelijk! Investeer tijdig in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en organisatie:

  • Creëer een gezonde en veilige werkomgeving, stimuleer gezond gedrag
  • Investeer in preventie, voorkomen is beter dan genezen. Dit kan op heel veel verschillende manieren en draagt ook nog eens bij aan de teamspirit en betrokkenheid bij de organisatie
  • Stimuleer medewerkers om zich continu te ontwikkelen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Door medewerkers te helpen bij het vinden van een goede balans tussen werk en hun privéleven en hen te stimuleren om regelmatig te reflecteren op hun eigen functioneren, kunnen werkgevers bijdragen aan duurzame inzetbaarheid
  • Bied een passend re-integratietraject als een medewerker toch arbeidsongeschikt raakt en wacht hiermee niet te lang.

Rol werkgever bij de WIA instroom

Als werkgever speelt u een belangrijke rol bij het reduceren van de instroom in de WIA. Door aandacht te besteden aan een gezonde en veilige werkomgeving, preventie, duurzame inzetbaarheid, re-integratie en het monitoren en evalueren van het beleid, kunt u bijdragen aan het behoud van uw medewerkers op de arbeidsmarkt. Maar toch is het, met alle inspanningen, niet gelukt om de medewerker te re-integreren. Daarvoor is er dan het vangnet WIA. Bovenstaande punten geven namelijk geen garantie voor het niet hebben van (langdurig) verzuim, maar goed werkgeverschap is vaak wel de basis voor vermindering. Ook biedt het de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven zodat werkgevers kunnen inspelen op behoeften, medewerkers tijdig aan de bel trekken en uitval kan worden voorkomen of dat de werkgever op een juiste manier kan ondersteunen.

Meer informatie over het verminderen van de instroom in de WIA

Wilt u weten wat u nog meer kunt doen om de instroom in de WIA te kunnen verminderen en wat praktische stappen zijn voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Laatste nieuws