Immediator kantoor-19 banner 1

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Hoe maakt u een Plan van Aanpak

9/12/2023 12:00:00 AM

Wanneer een medewerker niet of verminderd inzetbaar is in eigen werk, wilt u als leidinggevende natuurlijk dat deze medewerker snel en verantwoord weer aan het werk gaat. In het Plan van Aanpak staat alles over het re-integratieproces van een medewerker. Deze stelt de leidinggevende samen met de medewerker op.  Dit kan al direct na het eerste overleg over de verminderde inzetbaarheid, of naar aanleiding van een adviesvraag aan de bedrijfsarts. Het is belangrijk dat het Plan van Aanpak wordt vastgelegd in het re-integratiedossier van de medewerker.

Onderdelen Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak worden enkele onderdelen vastgelegd:

  • Wat wil de medewerker bereiken?
  • Wat is het doel van de re-integratie?
  • Wanneer moet dit doel bereikt moet zijn?
  • Op welke momenten is de medewerker aan het werk (werkt de medewerker alleen twee ochtenden in de week gedurende de re-integratie of drie dagen)?
  • Wie is verantwoordelijk voor het informeren van collega’s over het verzuim en de mogelijke effecten voor de werkzaamheden binnen het team?
  • De contactmomenten tussen de leidinggevende en de medewerker. Wordt het een kort gesprek bij het koffie apparaat of een terugkerende, vaste afspraak?

Plan van Aanpak in de praktijk

Als er geen veranderingen zijn, het Plan van Aanpak wordt opgevolgd en de medewerker kan re-integreren, is het niet nodig om nog een vervolgconsult met de bedrijfsarts in te plannen. Verandert er iets? Krijgt de medewerker nieuwe informatie van een medisch specialist, of merkt de medewerker dat de re-integratie niet volgens schema verloopt, plan dan een vervolgconsult in met de bedrijfsarts. Wederom is dan een adviesvraag nodig. Zo kunnen de bedrijfsarts, leidinggevende en medewerker opnieuw bepalen hoe de re-integratie wordt ingevuld.  

Laatste nieuws