Immediator kantoor-32

Welkom op immediator.nl

Maatwerk of vangnet?

7/28/2021 12:00:00 AM

Voor arbobeleid en verzuimbegeleiding heeft u als werkgever keuze uit de maatwerk- of vangnetregeling. Het belangrijkste verschil hierin is de keuze met wie u samenwerkt. Wat past bij uw organisatie?

Voor arbobeleid en verzuimbegeleiding heeft u als werkgever keuze uit de maatwerk- of vangnetregeling. Kiest u ervoor om een organisatie, bijv. een arbodienst, in te schakelen om uw medewerkers preventief en in verzuim te begeleiden of neemt u zélf de regie en kiest u de partijen waarmee u wilt samenwerken, waarbij de inzet van een bedrijfsarts verplicht is.

Zoek de verschillen

Het belangrijkste verschil tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling is de keuze met wie u samenwerkt. Daarnaast zijn er ook randvoorwaarden die van belang zijn bij de keuze voor een maatwerkregeling (eigen regie voeren) of een vangnetregeling (laten ontzorgen).

Maatwerkregeling

Bij een maatwerkregeling kiest u met toestemming van de OR of werknemersvertegenwoordiging zelf bij wie u de verschillende activiteiten rondom preventie en verzuimbegeleiding onderbrengt. Dit hoeft dus niet bij één partij en het hoeft ook geen gecertificeerde arbodienst te zijn. Indien er geen OR of werknemersvertegenwoordiging is, betekent dit dat de keuze voor een maatwerkregeling vervalt en u verplicht bent om een contract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst.

Bij een maatwerkregeling heeft werkgever zelf de regie in de verzuimbegeleiding. U werkt dan verplicht samen met tenminste één bedrijfsarts, die ingezet wordt voor de wettelijke arbotaken. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de coördinatie tussen werkgever, medewerker en de bedrijfsarts en/of andere (kern)deskundigen. De invulling stemt u samen af en een goede communicatie tussen alle betrokken partijen is hier van essentieel belang.

Wanneer u kiest voor een maatwerkregeling zijn er twee voorwaarden waar u aan moet voldoen;

  • De CAO of soortgelijke regeling binnen de organisatie moet de maatwerkregeling toestaan.
  • Er moet akkoord zijn van de OR/werknemersvertegenwoordiging en hier moeten schriftelijk afspraken over gemaakt worden.

Wanneer u niet voldoet aan bovenstaande punten, valt u automatisch onder de vangnetregeling.

Vangnetregeling

Bij een vangnetregeling wordt u ondersteund door een gecertificeerde arbodienst die u helpt bij de verschillende arbotaken. Als werkgever sluit u een contract af met een arbodienst. De arbodienst beschikt over kerndeskundigen, zoals de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige. De arbodienst schakelt zelf de kerndeskundigen in die werkgever en medewerker helpen bij de verplichte kerntaken. De PMO en RI&E mogen wel elders worden ondergebracht. Via de OR of werknemersvertegenwoordiging hebben de medewerkers instemmingsrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract.

Meer weten?

Immediator werkt met werkgevers die zelf de regie nemen, vanuit de maatwerkregeling dus. Wilt u meer weten over hoe dit in de praktijk werkt of wilt u ook vanuit de maatwerkregeling gaan werken? Neem dan contact met ons op.

Laatste nieuws