Immediator kantoor-37

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

De kracht van samenwerking: een infectie uitbraak brengt verschillende partijen bij elkaar

7/28/2022 12:00:00 AM

Het is dinsdagmiddag als de telefoon van één van onze artsen in opleiding (AIOS) gaat: er is een uitbraak van scabiës (schurft) bij een klant van haar. En zelfs ernstig, want een bewoner van het verzorgingstehuis heeft de zeer besmettelijke variant. Snelle actie is nodig en alle belanghebbende partijen worden bij elkaar geroepen.

Betrokken partijen

De GGD

De GGD werd bij het ontdekken van de uitbraak direct geïnformeerd door de werkgever. Zij verzorgde een team van diverse deskundigen die konden bijdragen aan het beperken en het verhelpen van de scabiës uitbraak.

Immediator

Als detacheerder van veel bedrijfsartsen, ondersteunde Immediator de betrokken bedrijfsarts in opleiding en er werd al snel een lijntje uitgezet bij één van de artsen die gespecialiseerd is in infectieziektes. Zo was er een achterwacht en sparringpartner voor de betrokken arts.

De preventiemedewerker

Bij de zorginstelling was een eigen preventiemedewerker die kon zorgen voor alles wat nodig was om de uitbraak te beperken en te verhelpen.

Rol van de bedrijfsarts

Al snel werd samen met alle betrokken partijen een tweeledig plan opgesteld: alle bewoners en alle medewerkers, die mogelijk in contact of op de afdeling van betrokkene waren geweest, moesten behandeld worden.

Ondanks dat de bewoners van de zorginstelling niet onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts horen, behoren de medewerkers van de instelling dat wel. Het gaat namelijk om de veiligheid van werken en de veiligheid van de werkomgeving. En ondanks dat de bedrijfsarts in veel gevallen geen behandelaar is, is zij dat in dit soort situaties wel. Het gaat om medewerkers die op de werkvloer (mogelijk) in aanraking zijn geweest met een zeer besmettelijke infectieziekte.

Uitwerking

Na het opzetten van het plan zorgde de preventiemedewerker van de instelling er voor dat alles intern werd opgestart. Een week later werd de anamnese afgenomen en medicatie kon worden verstrekt. Na snel schakelen met PDG Health Services (net als Immediator onderdeel van paraDIGMA groep) stonden vier verpleegkundigen klaar. De anamnese en het wegen van de mensen (voor de juiste hoeveelheid medicatie) werd door de verpleegkundigen gedaan, het verstrekken van de medicatie door de bedrijfsartsen. Verder was er volop informatie te verkrijgen, konden vragen worden beantwoord en werden behandelinstructies uitgedeeld. Van belang in deze was dat iedereen op eenzelfde moment zou starten met de medicatie. Het resultaat? Een goed geoliede behandelstraat bij de organisatie op locatie waarbij iedereen zijn medicatie heeft gekregen.

Excelleersessie over infectiepreventie

In het najaar wordt een excelleersessie aan infectiepreventie en de rol van de bedrijfsarts gegeven waarbij bovenstaande casus als onderwerp wordt gebruikt. Dus noteer alvast in je agenda: 27 oktober in Eindhoven. Deze sessie wordt verzorgd door Miski Mohamed (bedrijfsarts i.o.) en Maaike Wichgers (bedrijfsarts).

Laatste nieuws