Immediator kantoor-46

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Interview met Jasmijn van den Brand, Adviseur Verzuim en Vitaliteit bij Vivent

12/15/2022 12:00:00 AM

Vivent is dé zorgexpert in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Er werken bijna 1300 medewerkers en ongeveer 650 vrijwilligers, verdeeld over twee divisies: wonen & zorg en thuiszorg. Vivent heeft in 2021 gekozen voor een andere visie op verzuim, gericht op het eigen regie model. Deze transitie is nog volop in ontwikkeling. Bij deze nieuwe visie hoort een andere manier van omgaan met verzuim en daarbij ook een andere partner. Vivent heeft gekozen voor Immediator. Immediator bindt zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen aan zich en matcht deze vervolgens met een klant in het eigen regie model. Inmiddels is de samenwerking een jaar onderweg en nu leek het een mooi moment om terug te kijken op het verloop van het eerste jaar. Vanuit Vivent spreekt Jasmijn van den Brand, adviseur verzuim en vitaliteit, met Karin de Klijn, consultant en contactpersoon vanuit Immediator.

De juiste bedrijfsarts bij de organisatie

Jasmijn: “Als onderdeel van het HR-team houd ik mij bezig met het ondersteunen en adviseren van managers en medewerkers in verzuim, met name bij complex en langdurig verzuim. Bij eigen regie speelt HR-services een belangrijke rol in de agendaplanning van de arts aangezien de leidinggevende – in samenspraak met de medewerker - schakelt met HR services om een medewerker (opnieuw) in te plannen bij de bedrijfsarts.”

2021 was het jaar voor Vivent om een andere weg in te slaan waarbij de keuze viel op het samenwerken met Immediator. “We zochten een partij die aansloot bij onze visie, hierin dezelfde gedachtegang had en zich hieraan committeert. Met vertrouwen werken we samen met artsen die ervaring hebben met het eigen regie model. De start van de samenwerking verliep prettig. De kaders waren afgestemd en voorafgaand aan de start werden alle details doorgesproken tijdens het implementatiegesprek.”

Gedurende het 1e jaar merkten we dat de visie en werkwijze van de bedrijfsarts onvoldoende aansloot bij die van Vivent. Na diverse overleggen zagen we geen verbetering. Immediator heeft vervolgens de inspanningen geleverd om bedrijfsartsen te vinden die wel aansluiten bij de door Vivent gewenste werkwijze. Doordat Immediator ons inmiddels kent als klant en Vivent zelf beter weet welke onderdelen van de werkwijze extra aandacht nodig hebben is die zoektocht goed gelukt.

RI&E

Binnen het arbobeleid van Vivent speelt momenteel de vernieuwing van de risico-inventarisatie & -evaluatie. De bedrijfsartsen krijgen hierin een rol door belangrijke punten van risico aan te kaarten. Voorheen is dat onvoldoende gebeurd. Zowel Vivent als de bedrijfsartsen geven aan elkaar hier meer in te willen opzoeken om elkaars kennis en kunde beter samen te laten komen ten goede van Vivent.

Jasmijn: “Voor het intramurale werk zijn de ergonomische omstandigheden vaak beter geregeld, denk hierbij aan verschillende hulpmiddelen en een ergonomische werkplek. Voor het extramuraal werken is dat lastig, omdat medewerkers bij mensen thuiskomen waarbij de 1 meer vitaal is dan de ander. Hulpmiddelen zijn hier vaak niet voorhanden, hoe gaan we hiermee om dat de medewerkers goed hun werk kunnen doen?”

Terugblik

“Wat ik in het eerste jaar prettig vond is dat er altijd afstemming is met elkaar en er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. We zoeken elkaar op als het goed gaat, maar zeker ook als het niet goed loopt. Hierbij worden het belang van de bedrijfsarts, organisatiebelang en gezamenlijk belang in het oog gehouden en naar oplossingen gezocht. We voelen ons echt klant. De grootste verandering ten opzichte van de vorige samenwerking met een andere dienstverlener is dat er ruimte is voor het gesprek en er moeite wordt gedaan om elkaar te vinden”, aldus Jasmijn. “We voelen ons gehoord, gezien en begrepen door Immediator.”

Meer informatie

Bent u door het verhaal van Vivent ook enthousiast geworden door de dienstverlening van Immediator en het eigen regie model? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. We kijken graag met u of het eigen regie model bij uw organisatie past.

Laatste nieuws