Immediator kantoor-39

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Wat kan de consultant doen om een klantrelatie op te bouwen en te verbeteren?

9/8/2022 12:00:00 AM

Binnen Immediator heeft de consultant twee klantgroepen: enerzijds is zij verantwoordelijk voor de relatie met de organisatie die klant is bij Immediator, anderzijds met de bedrijfsarts die door Immediator wordt ingezet. Beide relaties zijn belangrijk voor een goede samenwerking van de zelfstandig bedrijfsarts in de organisatie. Iedere behoefte van de klant is anders en kan regelmatig veranderen. Daarom is het aan de consultants van Immediator om te blijven peilen wat de behoeften zijn van beide klantgroepen: wat verwachten zij van elkaar en wat verwachten zij van Immediator.

Rol van de consultant binnen de klantrelaties

Voordat je als consultant beide klantgroepen goed leert kennen en kunt inspelen op hun behoeften, is het belangrijk dat zij hier ook voor open staan en de toegevoegde waarde van de consultant in deze relatie zien. Een mooi voorbeeld is een onderwijsorganisatie die met een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) haar medewerkers gaat vragen hoe zij aankijken tegen het werken in de organisatie. In november worden de resultaten van het onderzoek besproken met directie, de verzuimcoördinator, de bedrijfsarts en de consultant. Naast bespreking van de resultaten is het doel om te beoordelen waaraan gewerkt wordt om specifieke zaken te verbeteren en juist ook te kijken naar gedrag en cultuur in relatie tot verzuim. Dit vraagt van de organisatie om kritisch naar zichzelf te kijken, maar ook naar de partners die samen met hen het pad bewandelen. Bij een afspraak zoals bij deze klant, kan de consultant van Immediator de organisatie beter leren kennen en hierin de toegevoegde waarde van Immediator laten zien. Dit kan alleen wanneer de klant hiervoor open staat en de consultant hierin wil investeren.

Relatie met de bedrijfsarts

Een goede relatie met de bedrijfsarts kan niet ontbreken. De bedrijfsarts is namelijk een belangrijk onderdeel van de verzuimaanpak. Wanneer de arts betrokken is bij de organisatie krijgt hij een kijkje in de keuken en ziet hij veel zaken die hem ondersteunen bij het uitvoeren van die adviesrol. De pluspunten en kansen die de consultant hoort vanuit de bedrijfsarts worden minder genuanceerd verteld en dat geeft een duidelijk beeld. Je hoort zaken vanuit de klantorganisatie en vanuit de bedrijfsarts. Op deze manier verschaft de consultant een steeds beter beeld van de organisatie en haar behoeftes en daar kunnen zij weer beter op inspelen om de samenwerking te verstevigen.

De consultants zijn heel erg betrokken bij de organisaties en de bedrijfsartsen. De kennis die zij opdoen nemen zij mee om zo organisaties nog beter te ondersteunen. Immediator gaat op zoek naar een juiste match tussen beide klanten om zo tot een effectieve verzuimaanpak te komen en verzuim te voorkomen.

Aan de slag

Wilt u nu ook zelf aan de slag gaan met verzuim en past het eigen-regiemodel bij uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Immediator voor meer informatie. Samen met onze bedrijfsartsen gaan we voor een aanpak die voor u werkt.

Laatste nieuws