im_placeholder-2100x900

Welkom op immediator.nl

Nieuws

Kanker & Werk - Wat kan Immediator voor u hierin betekenen

5/27/2021 12:00:00 PM

Met ingang van 1 september 2019 beschikt Immediator over een aantal bedrijfsartsen die de opleiding tot bedrijfsarts consulent oncologie ( BACO) hebben doorlopen en ingezet kunnen worden.

Met ingang van 1 september 2019 beschikt Immediator over een aantal bedrijfsartsen die de opleiding tot bedrijfsarts consulent oncologie ( BACO) hebben doorlopen en ingezet kunnen worden in wat heet de  1 1/2 ( anderhalf lijn) dienstverlening of zorg.

Ieder jaar worden er circa 45.000 werkenden waarvan 17.000 in loondienst geconfronteerd met de diagnose kanker. 2/3 van de medewerkers gaan binnen twee jaar weer volledig aan het werk. Ongeveer 1/3 komt in aanmerking van een WIA beoordeling waarvan bij 40% een IVA uitkering en 30% tijdelijk ( niet duurzaam) volledig arbeidsongeschikt wordt toegekend. En 30 % komt gedeeltelijk in de WIA. Sinds lang weten we dat werk belangrijk is voor mensen . Het geeft zingeving, waardering en plezier en werken  bevordert herstel en genezing. Werken is eigenlijk altijd de beste optie.

Toch blijkt dat medewerkers met kanker tijdens de behandeling en ook daarna moeite hebben om aan het werk te blijven. Niet omdat ze persé niet willen of kunnen werken maar veel meer doordat de organisatie met vaak de beste bedoelingen niet op de behoefte inspeelt door gebrek aan kennis en goedbedoelde  maar niet effectieve zorg voor de medewerker. Hierdoor dreigt de re-integratie van medewerker vast te lopen en verliest deze het contact met de organisatie waarna re-integratie nog moeilijker word. In veel gevallen kan de eigen bedrijfsarts uitkomst bieden maar er zijn ook situaties waarbij de situatie complex is en extra deskundigheid nodig is om zaken in goede banen te leiden. Die deskundigheid heeft de BACO. De BACO kan ingezet worden als interventionist bij complexe casuïstiek om te overleggen met het curatieve behandelteam of de huisarts maar kan ook adviseren hoe het beste om gegaan kan worden met klachten die soms na de behandeling al of niet tijdelijk blijven bestaan.
En misschien nog wel het aller belangrijkste: De BACO kan ook training en voorlichting geven aan leidinggevenden hoe om te gaan met de medewerker met kanker. Bepaalde vormen van kanker met name borstkanker komen in veel organisaties in bijvoorbeeld zorg en onderwijs dusdanig veel voor dat extra aandacht op dit gebied veel kan opleveren.

BACO Netwerk

Om op deze behoefte goed te kunnen inspelen heeft Immediator een eigen BACO netwerk gecreëerd. U kunt de BACO inschakelen  via uw eigen bedrijfsarts of uw consultant van Immediator voor:

  • ondersteuning bij casuïstiek
  • cursus en training kanker en werk

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar wat Immediator voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Laatste nieuws