Immediator kantoor-3

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Implementatieplan “cruciaal voor een goede start van een samenwerking”

3/24/2022 12:00:00 AM

Immediator hecht grote waarde aan de implementatie. Het is belangrijk dat de taken, rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen helder zijn. Wat staat er in een implementatieplan van Immediator en hoe wordt het plan opgevolgd?

Opstellen van het plan

Allereerst bepalen we samen met de klant wat de doelstellingen zijn rondom verzuim en hoe wij hier het beste in kunnen ondersteunen. Hoe de organisatie invulling geeft aan de eigen regie is hierin belangrijk om te bepalen welke coaching er eventueel nog nodig is van de bedrijfsarts. Dan kijken we samen welke invulling het beste past.

Het draaiboek

Bij aanvang van de dienstverlening nemen wij altijd een draaiboek door. Het draaiboek bestaat uit een viertal uitgangspunten:

  • Documentatie: welke documenten zijn relevant en aanwezig voor de bedrijfsarts om kennis van te nemen? Zoals verzuimbeleid, verzuimcijfers, RI&E, PMO etc.
  • Kennismakingen: met wie gaat de bedrijfsarts kennismaken? Denk hierbij aan de OR, leidinggevenden, HR, management en de preventiemedewerker. Middels een digitale introductie en foto kunnen medewerkers ook kennismaken met de nieuwe bedrijfsarts.
  • Afspraken rondom procedures: zoals inzet uren, dag, adviesvraag, terugkoppeling, systemen, dossieroverdracht etc.
  • Praktische afspraken: zoals bereikbaarheid, spreekkamer, internet etc.

Wij denken samen met klant en de bedrijfsarts na over communicatie, werkwijze en inrichting van de randvoorwaarden. Daarnaast kunnen wij, in samenwerking met de bedrijfsarts, een dossieranalyse verzorgen op hoofdpunten. Hierin wordt gekeken naar mogelijke verbeterkansen. Verder kunnen er ook andere vragen en onderwerpen aan bod komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van het verzuimmanagementsysteem of het meenemen van de organisatie in de nieuwe werkwijze die gehanteerd gaat worden.

Iedere implementatie is maatwerk, daarom is het belangrijk om goed de behoefte met elkaar af te stemmen. Het implementatieplan is bedoeld om een goede samenwerking vorm te geven en is zeker niet een in beton gegoten document, maar bedoeld voor een goede start van een samenwerking.  

De consultant van Immediator blijft na de implementatie op de achtergrond betrokken om te begeleiden in de samenwerking en de eigen regie. Wanneer afspraken in de praktijk toch anders moeten, dan kan dit altijd bijgesteld worden. Uiteindelijk gaat het om wat werkt en dit ervaar je het beste wanneer je het hebt toegepast in de praktijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat de bedrijfsartsen van Immediator voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag een offerte aan. Wij kijken graag of het eigen-regiemodel bij uw organisatie past.

 

Laatste nieuws