Immediator kantoor-36

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Hoe werkt een 3-gesprek

9/12/2023 12:00:00 AM

Wanneer een bedrijfsarts een consult heeft met een medewerker, is het mogelijk dat de leidinggevende aan het eind van het gesprek aansluit. Dit heet een 3-gesprek. De bedrijfsarts bespreekt eerst een-op-een met de medewerker de medische informatie en de bijbehorende mogelijkheden. Wanneer de leidinggevende erbij komt, bekijken de medewerker en bedrijfsarts in overleg met de leidinggevende wat de mogelijkheden zijn. Deze worden later in het Plan van Aanpak verwerkt.

Tijdens het 3-gesprek ziet de bedrijfsarts ook de interactie tussen de leidinggevende en de medewerker; wijkt de reactie af van hoe deze eerder in het gesprek was? Is de arbeidsrelatie verstoord waardoor de re-integratie mogelijk moeizamer verloopt? De bedrijfsarts ondersteunt tijdens dit gesprek zowel de leidinggevende als de medewerker om tot een goede re-integratie te komen.

Samen bespreken de drie partijen de arbeidsmogelijkheden van de medewerker en er wordt een begin gemaakt met het Plan van Aanpak. De verdere invulling hiervan, zoals een opbouwschema en details over passende taken voor de opbouw zijn aan de medewerker en leidinggevende. De medewerker en leidinggevende kennen de mogelijkheden in het werk en de organisatie immers het beste.

Laatste nieuws