Immediator kantoor-47

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Het belang van een goede onboarding

4/14/2023 12:00:00 AM

Een goede onboarding voor nieuwe medewerkers is belangrijk. Wanneer u als werkgever nieuwe medewerkers laat starten met een onboardingsprogramma geeft dat een welkom gevoel. Het helpt om sneller productief te worden, meer betrokken te zijn in de organisatie en zij voelen zich sneller thuis. Daarnaast blijven ze langer bij de organisatie werken en wordt al snel de nieuwe rol duidelijk. Recent startte Karianne als consultant bij Immediator. Zij deelt haar persoonlijke ervaringen van de onboarding bij paraDIGMA groep, en Immediator.

“Meteen kon ik aansluiten bij de implementatie van onze dienstverlening bij een nieuwe klant, bij kennismakingsgesprekken met artsen en bij evaluaties bij klanten. Dat gaf een goed inzicht in alle aspecten rondom de dienstverlening van Immediator en de werkzaamheden die daar bij komen kijken.

Met welke partijen heb je te maken? Hoe zijn de relaties? Wat proef ik voor sfeer? Wat zijn de belangrijkste thema’s in gesprekken en hoe kan Immediator daarin van toegevoegde waarde zijn? Vanuit welke visie maak je operationele afspraken en hoe zorg je dat deze goed geïmplementeerd en gewaarborgd blijven?

Binnen paraDIGMA groep krijgt elke nieuwe medewerker een uitgebreid onboardingsprogramma, met inhoudelijke trainingen (bijvoorbeeld Wet verbetering Poortwachter) en veel aandacht voor de visie van paraDIGMA groep, maar  ook een trainingscyclus gesprekstechnieken. Hier is een interne academy voor opgezet.

Starten als bedrijfsarts

Immediator heeft ook aandacht voor de start van een nieuwe bedrijfsarts en/of taakgedelegeerde. De onboarding voor onze deskundigen is erg belangrijk en speelt voor een groot deel af bij de opdrachtgever. Wij begeleiden onze (nieuwe) bedrijfsartsen en taakgedelegeerden op een persoonlijke wijze wanneer ze starten. De projectassistenten leggen alles uit m.b.t.  de projectadministratie en indien gewenst is er ook uitleg bij de eerste kennismaking van het medisch dossier. Soms zitten de consultants letterlijk bij een deskundige aan de keukentafel voor uitleg. We doen er alles aan om bedrijfsartsen goed voorbereid te laten starten. Het volgende deel vindt bij de opdrachtgever plaats nadat het klikgesprek heeft plaatsgevonden. Uiteraard ruim voordat we starten, immers is er veel in te regelen voordat het team aan de slag kan. De consultant is actief betrokken bij de opdrachtgever om het arboteam te begeleiden in hun groeimodel naar meer eigen regie. Ook de bedrijfsarts en taakgedelegeerde zijn daar bij betrokken en leveren input daarvoor. Wij noemen dat het implementatiegesprek. Daarin worden op vele onderdelen de verwachte samenwerking besproken. In dat gesprek wordt duidelijk  wie wat van wie kan verwachten. Ook wordt vooraf alles goed ingeregeld v.w.b. systemen. Naast inloggegevens is het belangrijk dat iedereen zich beseft dat we AVG-proof willen en moeten werken. We werken tenslotte met persoonsgegevens.

Eigen regie model

Werkgevers kunnen terecht voor alle vragen over organisatorische zaken, maar vooral ook als het gaat om het meedenken over de groei naar eigen regie. De preventievraag wordt steeds belangrijker. Hoe kunnen we verzuim voorkomen? Hoe worden signalen tijdig herkend en hoe ga je daar mee om als leidinggevende en als team van iemand die het werk maar moeilijk aan kan? Juist de eigen regie werkwijze ondersteunt leidinggevenden en medewerkers om samen goed in gesprek te blijven wat verzuim kan voorkomen. Samen groeien past bij uitstek bij de eigen regie aanpak!

Immediator is regelmatig met haar opdrachtgevers in gesprek om te evalueren, dit helpt de opdrachtgever ook om kritisch naar zichzelf te kijken,  maar ook naar de partners die samen met hen het pad bewandelen. Wij leren de organisatie beter kennen en kunnen zo de toegevoegde waarde van Immediator laten zien. Het is een prettige  investering in een goede relatie. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord.”

Werken bij Immediator

Wil jij aan de slag als consultant of als bedrijfsarts bij Immediator? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws