Immediator-5

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Excelleersessie ‘Werk en diabetes’

12/1/2022 12:00:00 AM

Op donderdag 8 december a.s. staat 'Werk en diabetes’ op het programma op onze locatie in Nieuwegein. Deze bijeenkomst wordt verzorgt door Ernst Jurgens.

‘Er gaat een hele – werk relevante – wereld schuil achter de diagnose diabetes’

Duurzame inzetbaarheid met diabetes is niet zozeer een kwestie van gezondheid en voorkomen van verzuim, maar gaat vooral over optimaal kunnen (blijven) functioneren, al dan niet met een beperking. Optimaal (blijven) functioneren wordt voornamelijk bepaald door ziekte overstijgende factoren, de persoons en contextuele factoren uit het ICF-model.
Maar, diabetes hoeft voor werk(zoek)enden geen belemmering te zijn voor het uitvoeren van taken. Zij kunnen daarmee doorgaan zolang het kan. Echter, diabetes kan in korte tijd ook meerdere complicaties veroorzaken en gepaard gaan met comorbiditeit, en daardoor het functioneren belemmeren of zelfs beperken.

Zowel de gezondheidszorg als de werkgever spelen een rol bij het beperken van de gevolgen van chronische aandoeningen, zoals diabetes. Huis- en bedrijfsartsen hebben de taak om de gezondheidsklachten zo sterk mogelijk te verminderen.

De werkgever kan in overleg met de werknemer de arbeidsomstandigheden aanpassen. Arbeidsomstandigheden die een werknemer met een chronische aandoening kunnen beperken bij de uitvoer van het werk zijn bijvoorbeeld de fysieke belasting, de werkdruk, de psychische belasting gebrekkige sociale steun en begrip en het materiaal waarmee wordt gewerkt. Werkgevers hebben via deze weg veel invloed op de gezondheid en arbeidsmogelijkheden van hun werknemers.

Huis- & Bedrijfsartsen hebben een taak bij het beter reguleren van de diabetes en de preventie van complicaties. Bedrijfsartsen hebben toegang tot de werkvloer en kunnen aldaar de zelfmanagementvaardigheden helpen verbeteren, educatie verzorgen aan de werkomgeving, diabetes gerelateerde stress reduceren, het cardiovasculaire risicoprofiel evalueren, waaronder het meewegen van de beroep specifieke risicofactoren. Zo ontstaat een adequaat werkplan als onderdeel van het individuele zorgplan gericht op werkbehoud of terugkeer naar werk.

Arbocuratieve samenwerking vormt daarvoor de basis. Immers, diabetes-behandeling is altijd gericht op bescherming van de resterende B-celfunctie, bevordering B-cel functioneren, betere klinische uitkomst en afname van het risicoprofiel. Dit vraagt per type diabetes om maatwerk interventies. De vraag is hoe verhoudt zich dat tot (weer gaan) werken?!

Daarnaast hebben bedrijfsartsen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om stigma’s rondom diabetes en arbeid bij werkgevers aan de orde te stellen. Wie eenmaal van de arbeidsmarkt af is, kan namelijk niet of moeilijk terugkeren. Door screening kunnen in de prediabetesfase preventieve maatregelen worden genomen die complicaties voorkomen of uitstellen.

Resultaat

Na afloop van dit programmaonderdeel:

  • ben je in staat om de centrale vraag “hoe combineert deze werknemer zijn aandoening in zijn werk en onder deze omstandigheden en wat heeft hij nog (meer) nodig” te beantwoorden;
  • kun je de diabetes overstijgende factoren inventariseren en evalueren;
  • weet je hoe welke voorwaarden het optimaal functioneren met diabetes bepalen en wat je (beperkte) rol is.

Het programma duurt twee uur, inclusief pauze, en start om 19.00 uur. Vanaf 17.00 uur ben je welkom en kun je tot 19.00 uur een hapje eten en bijpraten/netwerken met collega bedrijfsartsen en natuurlijk met ons.
 
Voor deze sessie worden er twee accreditatiepunten toegekend.

 

Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan via info@immediator.nl o.v.v. excelleer 8 december.

Let op: er is een maximum aantal deelnemers, dus wees er snel bij.

Laatste nieuws