Immediator kantoor-15 banner 1

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Eigen regie: grip op het verzuimproces

7/15/2021 12:00:00 AM

Uw medewerker meldt zich ziek en komt in het verzuim terecht. Dan heeft u als werkgever, naast dat u ook graag wilt dat uw medewerker herstelt, ook de plicht om de medewerker te begeleiden in de weg naar herstel. Dan kunt u ervoor kiezen zelf de regie te houden over het verzuimproces, en alleen de inhoudelijke begeleiding door een gecertificeerd bedrijfsarts te laten doen. Maar wat zijn dan uw opties, wat betekent dat voor u en wat houdt het eigen regie model, zoals Immediator werkt, precies in?

Vangnet- of maatwerkregeling?

Als werkgever kunt u voor de verzuimbegeleiding kiezen om gebruik te maken van de vangnetregeling of de maatwerkregeling. Met een vangnet-contract ondersteunt de arbodienst u bij de gehele verzuimbegeleiding. Vanuit Immediator werken wij met klanten en bedrijfsartsen met de maatwerkregeling, ook wel het eigen regie model genoemd.

Eigen regie rondom inzetbaarheid en verzuim

Werken volgens het eigen regie model betekent dat u als werkgever kiest om de regie rondom inzetbaarheid en verzuim te voeren. Dit houdt in dat u zelf de gesprekken voert met de medewerkers en voor medische beoordelingen de (vaste) bedrijfsarts inschakelt. In de praktijk zijn de leidinggevenden de casemanager en verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van hun team. Wanneer er nog geen of weinig ervaring is met het eigen regiemodel is een training vaak nodig om de leidinggevenden tools aan te reiken waarmee zij hun rol kunnen innemen. Door de verantwoordelijkheden binnen de organisatie te beleggen zijn de lijnen kort, zodat gemakkelijk  kan worden geschakeld tussen leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts.

U kent uw medewerkers immers het beste en u blijft op deze manier nauw betrokken bij het verzuimproces van de medewerker.

De rol van gedrag

Leidinggevenden hebben een cruciale rol en voeren het goede gesprek met de medewerkers, ook als er (nog) geen sprake is van verzuim. Bij verzuim speelt gedrag vaak een grote rol. Aan verzuim kan weliswaar een klacht of ziekte ten grondslag liggen maar het uiteindelijke verzuim is onderhevig aan een keuzeproces. De leidinggevende staat het dichtst bij de medewerker en weet vaak wat er leeft en speelt en kan daardoor invloed uitoefenen op het gedrag. Maar ook de medewerker zelf speelt hierin een belangrijke rol. Is de medewerker zich bewust van de gevolgen van zijn keuze? De bedrijfsarts coacht leidinggevende en medewerker om het goede gesprek met elkaar te voeren. Indien er sprake is van verzuim is de (vaste) bedrijfsarts periodiek op locatie bij de werkgever voor overleg of spreekuren. De bedrijfsarts wordt gericht en vraaggestuurd ingezet en zorgt voor de begeleiding van langdurige verzuimers met als doel adequate re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Meer weten?

Wilt u zelf de regie over het verzuimtraject behouden en zoekt u hierbij de juiste ondersteuning door een gecertificeerde bedrijfsarts? Neem dan contact met ons op via info@immediator.nl of bel 035 699 71 07 voor meer informatie.

Laatste nieuws