Immediator kantoor-15 banner 1

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

De eigen regie van de medewerker onder de loep

4/7/2022 12:00:00 AM

Meer regie bij medewerkers zelf, dus bij ieder individu, is iets wat de afgelopen jaren steeds meer nagestreefd wordt. Mensen worden geacht zelfstandiger te worden en meer zelfredzaam te zijn. Een streven dat veel voordelen met zich meebrengt maar nog niet altijd zo makkelijk is om in de praktijk te brengen. Als het gaat om duurzame inzetbaarheid, dan zien we bij Immediator meer en meer dat de regie hierover bij de medewerker zelf komt te liggen. In de praktijk blijkt dat het voor veel medewerkers maar moeilijk is om deze regierol te pakken.

Gedrag

Zeker tijdens de bewogen afgelopen twee jaar hebben we, met name in de zorg, veel medewerkers gezien die ver over hun grenzen gaan; er was weinig oog voor de eigen balans en juist veel oog voor hun cliënten. Een nobel streven, maar wat ook voor veel langdurig verzuim op de lange termijn kan zorgen. Als we heel eerlijk zijn, is het dus een kwestie van ongewenst gedrag. Alhoewel de medewerker het gevoel heeft iets goeds te doen voor de omgeving en de leidinggevende vaak blij is met een ingevuld plekje op het rooster.

Wat verstaan we onder eigen regie?

Wat is eigen regie voor medewerkers dan? Wat ons betreft is dat een continu bewustzijn van uw eigen inzetbaarheid. Met veel plezier en heel gemotiveerd aan de slag gaan, maar wel binnen heldere grenzen. En die grenzen bespreekt u ook met uw leidinggevende. Dat betekent soms ‘nee’ zeggen. Maar ‘nee’ zeggen betekent ook voorkomen dat de cliënt, uw collega's, kortom uw werk, u voor langere tijd kwijt is. Daar zit immers niemand op te wachten.

Bewust worden van inzetbaarheid

Eigen regie betekent dus uw eigen inzetbaarheid in de hand nemen en steeds opnieuw toetsen of u op de goede plek zit en de goede dingen doet. Er is nog een wereld te winnen, maar een betere wereld begint bij uzelf. Bij eigen regie. En daar kunnen onze bedrijfsartsen bij helpen. De bedrijfsartsen van Immediator ondersteunen niet alleen de leidinggevenden maar ook de medewerkers. Dit doen we onder andere door middel van voorbeeld adviesvragen, op basis waarvan medewerker en leidinggevende met elkaar een vraag aan de bedrijfsarts opstellen.

Echter, voor veel medewerkers blijkt het nog onduidelijk wat een bedrijfsarts van hen verwacht in een spreekuur. Een goede voorbereiding op het spreekuur, een voorbeeld van eigen regie pakken, komt tot een beter en concreter advies vanuit de bedrijfsarts. Onze ervaring vertelt ons dat dit leidt tot snellere terugkeer op het werk. De volgende vragen laten een medewerker heel gericht nadenken over de mogelijkheden die er nog zijn en welke randvoorwaarden ingericht kunnen worden. ‘Beschrijf je functie’, ‘Welke taken voer je uit?’, ‘Kun je je eigen taken uitvoeren?’ en ‘Zijn er belemmeringen om niet naar het werk te komen?’. Door deze vragen te beantwoorden, kan een medewerker zich goed voorbereiden op het spreekuur. Heel praktisch dus!

Meer informatie

Wilt u meer weten over het eigen regie model en of dit in uw organisatie past? Neem dan contact op met Immediator voor meer informatie.

Laatste nieuws