Immediator-8

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Hoe kun je als leidinggevende en medewerker voorbereiden op het gesprek met de bedrijfsarts

9/12/2023 12:00:00 AM

Het kan in iedere organisatie voorkomen, een medewerker is als gevolg van ziekte of een beperking niet of verminderd inzetbaar voor eigen werkzaamheden. Het kan zijn dat advies van de bedrijfsarts gewenst is bij het re-integreren; een mooi woord voor terugkeren naar eigen werk en taken. Voordat het zover is, zijn er enkele stappen die de leidinggevende en medewerker kunnen ondernemen voordat het consult met de bedrijfsarts plaatsvindt.

1. Inzetbaarheidsgesprek tussen leidinggevende en medewerker

Het is belangrijk dat de leidinggevende en de medewerker eerst zelf in gesprek gaan, voordat de bedrijfsarts zich hierbij aansluit. De medewerker kan aangeven wat er nodig is voor herstel en hoe hij de re-integratie voor zich zou zien. In dit gesprek kunnen ook praktische zaken besproken worden. Is er nagedacht over een tijdelijke overdracht van werkzaamheden? Is er een idee hoe lang de medewerker verminderd inzetbaar is? Wat zijn de mogelijkheden? Het kan ook zijn dat de verminderde inzetbaarheid geen medische oorzaak heeft. Dan kan de leidinggevende meedenken over andere mogelijkheden.

2. Aansluiten van de bedrijfsarts

Pas als er ook sprake is van een medische beperking komt een bedrijfsarts in beeld. Bij Immediator kijken wij naast de totale situatie ook naar gedrag: een klacht of ziekte kan wel de basis zijn van een verminderde inzetbaarheid, maar de uiteindelijke keuze om te verzuimen wordt beïnvloed door gedrag. Een leidinggevende en de sfeer op een afdeling hebben invloed op het gedrag van een medewerker. Daarom is het zaak dat de leidinggevende en medewerker goed met elkaar in gesprek gaan.

3. Adviesvraag formuleren

Indien er vragen zijn over de re-integratie kan de bedrijfsarts adviseren. Meestal is dat na een paar weken van de verminderde inzetbaarheid, maar dit zou ook al na een week kunnen. Om de bedrijfsarts goed te informeren over de mogelijkheden die al zijn besproken tussen de medewerker en de leidinggevende is het gewenst hiervan de bedrijfsarts vooraf op de hoogte te brengen. Dat noemen we de adviesvraag. Wat is de huidige situatie? Heeft er zich iets afgespeeld op het werk? Wat is de vraag aan de bedrijfsarts en wat is het reeds bedachte plan om te re-integreren? Al dit soort informatie kan in de adviesvraag worden vermeld.

Wat niet in de adviesvraag mag komen, is medische informatie. Dat is privé informatie en vraagt de bedrijfsarts zelf aan de medewerker tijdens het consult. Na het consult schrijft de bedrijfsarts een advies – dat is letterlijk het antwoord op de adviesvraag. Met het advies kunnen de medewerker en leidinggevende samen verder in gesprek en de re-integratie verder oppakken. Voor een goed advies neemt de bedrijfsarts informatie uit de adviesvraag mee, weegt de beperkingen en zet dat af tegen de mogelijkheden op de korte en lange termijn.

Laatste nieuws