Immediator-15

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

Bezwaar en Beroep

6/16/2022 12:00:00 AM

Bij Immediator hebben we als doel om de juiste match te maken tussen een zelfstandig bedrijfsarts en een werkgever die werkt volgens het gedragsmodel. Daarnaast pakken onze artsen regelmatig, naast de dagelijkse werkzaamheden, klussen op die leuk en interessant zijn om te doen, bijvoorbeeld een WIA beoordeling waarbij een werkgever vraagtekens zet bij de uitkomst of een medewerker die al geruime tijd een WGA uitkering heeft. Dit zijn bezwaar- en beroepzaken.  Dit wordt doorbelast naar de werkgever, de werkgever stelt de vraag of de WGA uitkering nog de meest passende situatie is waar de medewerker in zit en of er in de casus een herbeoordeling gedaan kan worden.

Pre-scan

Op het moment dat een werkgever bij ons in de lucht komt met een vraag over bezwaar en beroep, is het belletje naar de arts zo gepleegd en staan er altijd bedrijfs- en/of verzekeringsartsen klaar die een dergelijk project op willen pakken. Het kan een pre-scan zijn waarbij een arts een dossier beoordeelt op basis van de medische stukken en beoordeelt of het zin heeft om wel of niet een bezwaar in te dienen. De kosten in deze vallen mee, omdat de arts hoogstens een uur nodig heeft voor een beoordeling. Als een dossier is opgepakt en de bedrijfs- en/of verzekeringsarts heeft een advies inzake een dossier dan schakelt de arts met de werkgever om het advies door te spreken zodat deze weet waar hij aan toe is. Is na de pre-scan de conclusie het bezwaar door te zetten, dan worden de uren in rekening gebracht die de arts vervolgens nodig heeft. Is het advies niet door te zetten, dan zijn de kosten ook enkel maximaal een uur conform de pre-scan.

Samenwerking tussen klant en arts

Eén van de artsen met wie wij samenwerken is Paulien Smits: “Het is mooi te zien hoe alle verschillende partijen naar een casus kijken. En dat je met dezelfde informatie als een verzekeringsarts je motivatie zo kunt formuleren om het UWV in te laten zien dat de eigenlijke beslissing niet de juiste is. En ook als er geen gronden zijn om een bezwaar door te zetten dan ga ik in gesprek met de werkgever om uitleg te geven waarom het UWV juist heeft gehandeld. De werkgever kan hiervan leren om in de toekomst dingen anders aan te pakken. Voor mezelf en de partijen waarmee ik werk is het leerzaam om dergelijke dossiers op te pakken. Dus hoe een dossier ook loopt, je haalt er altijd wat uit”.

Een mooie samenwerking waarbij snel geschakeld wordt met werkgevers en artsen. Hoe fijn dat we werkgevers kunnen helpen in hun bezwaar- en beroepszaken, maar ook onze artsen bedienen met leuke projecten die zij graag naast hun dagelijks werk doen!

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij bezwaar en beroep van Immediator? Ga dan naar onze website voor meer informatie en neem vrijblijvend contact met ons op voor een aanvraagformulier.

Laatste nieuws