im_placeholder-2100x900

Welkom op immediator.nl

Nieuws

Mogelijkheid hervatten fysieke consulten

5/20/2021 12:00:00 PM

Wanneer een consult op afstand niet geschikt is, bijvoorbeeld bij een medische keuring of wanneer de situatie vraagt om meer informatie dan telefonisch mogelijk is, kan een fysiek consult plaatsvinden.

Het NVAB advies volgend, blijven de consulten daar waar het goed mogelijk is, zoveel mogelijk telefonisch of via video plaatsvinden. Wanneer een consult op afstand niet geschikt is, bijvoorbeeld bij een medische keuring of wanneer de situatie vraagt om meer informatie dan telefonisch mogelijk is, kan een fysiek consult plaatsvinden.

Het goed uitvragen van de medewerker om vast te kunnen stellen dat hij/zij gezond is en geen klachten heeft die passen bij COVID-19 is hierin belangrijk. Verder is van belang dat de 1,5 meter afstand wordt gehouden en de hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Aanbevelingen bij fysieke consulten :

  • Spreekuren vinden uitsluitend op afspraak plaats en medewerker wordt in de uitnodiging door werkgever geïnformeerd over wanneer zij wel of niet voor een fysiek consult kunnen komen.
  • Informatie en instructies in de wachtruimte.
  • Een maximum aantal personen in de wachtruimte, afhankelijk van de grootte van de ruimte.
  • De spreekkamer zo inrichten dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
  • De algemene hygiënemaatregelen (handen wassen, meubilair en gebruikte instrumenten
    schoonmaken) opvolgen.
  • Indien nodig en de 1,5 meter afstand niet gehouden kan worden, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Het is de verantwoordelijkheid en aan de professionele vrijheid van de bedrijfsarts om zelf de consulten in te richten zoals hij/zij dit wenst.

Meer informatie?

Heeft u vragen de dienstverlening van Immediator tijdens COVID-19 of bent u beniewd naar wat Immediator voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Laatste nieuws