Immediator-5

Welkom op immediator.nl

Inspiratie

5 Tips voor werkgevers om effectief samen te werken met bedrijfsartsen

11/30/2023 12:00:00 AM

Het is erg belangrijk om prettig en effectief samen te werken met de bedrijfsarts. Deze samenwerking kan de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers bevorderen, evenals de productiviteit op de werkvloer verbeteren. Hieronder vindt u enkele waardevolle tips om deze samenwerking zo succesvol mogelijk te maken.

1. Zorg voor open communicatie

Het is essentieel om open communicatielijnen te onderhouden met uw bedrijfsarts. Dit betekent dat u duidelijk moet aangeven wat uw verwachtingen zijn en welke informatie u nodig hebt om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Wees transparant over de organisatiedoelen die u wilt bereiken en geef tijdig feedback over de voortgang. Maak een goed implementatieplan bij de start van een nieuwe bedrijfsarts en plan periodiek evaluatiemomenten in.

2. Verdiep u in de rol van een bedrijfsarts

Om effectief samen te werken met bedrijfsartsen is het belangrijk dat u begrijpt wat hun rol inhoudt. Bedrijfsartsen hebben een expertise op het gebied van arbeid en gezondheid en kunnen advies geven over mogelijke gezondheidsrisico's, medische keuringen, preventie, vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Door u hierin te verdiepen, kunt u beter begrijpen hoe u optimaal kunt profiteren van de kennis en ervaring van de bedrijfsarts naast het draaien van preventieve of verzuim spreekuren.

3. Ondersteun de bedrijfsarts bij zijn/haar taken

Een goede samenwerking houdt in dat u de bedrijfsarts in staat stelt om zijn/haar taken effectief uit te voeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat u ervoor zorgt dat de bedrijfsarts toegang heeft tot relevante informatie over de gezondheid van uw medewerkers, zoals medische dossiers en arbeidsomstandigheden. Het is ook belangrijk om voldoende tijd en ruimte te bieden voor de verschillende consulten en onderzoeken en dat deze zo efficiënt mogelijk worden ingepland.

4. Geef prioriteit aan preventie

Een gezonde en veilige werkomgeving kan veel problemen voorkomen. Werk samen met de bedrijfsarts om mogelijke risico's op de werkplek te identificeren en implementeer passende preventieve maatregelen. Daarnaast kan de bedrijfsarts ook advies geven over gezondheidsbevordering en levensstijlaanpassingen die de algehele gezondheid van uw medewerkers bevorderen.

5. Investeer in duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat medewerkers gezond, gemotiveerd en productief blijven gedurende hun hele carrière. Samenwerking met de bedrijfsarts kan hieraan bijdragen door te zorgen voor een goede balans tussen werkbelasting, werk-privéverhouding en ontwikkelingsmogelijkheden. Bespreek regelmatig met de bedrijfsarts hoe u duurzame inzetbaarheid kunt bevorderen binnen uw organisatie en welke acties daarvoor nodig zijn.

Aan de slag met de 5 tips

Door deze tips in acht te nemen, legt u een stevig fundament voor een succesvolle samenwerking met uw bedrijfsarts. Denk eraan dat het welzijn van uw medewerkers en de gezondheid van uw organisatie hierbij voorop staan. Investeer in een goede relatie met uw bedrijfsarts en werk vooral samen aan een gezonde en productieve werkomgeving.

Wilt u een keer sparren met de consultants van Immediator of de bedrijfsartsen inzet en het eigen-regie model iets voor u zijn? Dat kan! Neem vrijblijvend content met ons op voor meer informatie.

Laatste nieuws