Workshops, masterclasses & opleidingen

Workshops, Masterclasses & Opleidingen

 

Hieronder vindt u een overzicht van de opleidingen die wij gedurende 2019 aanbieden. Voor de opleidingen voor bedrijfsartsen, vragen wij zoals u van ons gewend bent accreditatiepunten aan.

Training Effectieve Re-integratie - De theorie en de praktijk in 3 dagen (HR)

U bent in uw rol aanspreekpunt voor ziekteverzuim en re-integratie. In uw speelveld adviseert u uw organisatie dagelijks over de te volgen stappen in het re-integratieproces en de daarbij horende toetsing door het UWV. U heeft echter behoefte aan een verdere verdieping van uw kennis.

Welke stappen moet u ondernemen na 104 weken verzuim en met welk actieplan kunt u  schadelast beperken en voorkomen ? Wat adviseert u de werkgever bij complex verzuim, rekening houdend met de verschillende aspecten die hierop van toepassing zijn?

Klik hier voor meer informatie.

Met financiële visie adviseren in 3 dagen (HR)

De leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur leidt u op tot solide organisatieadviseur op het gebied van sociale zekerheid, inzetbaarheid en re-integratievraagstukken. Een onderdeel van die leergang ‘Met financiële visie adviseren’. Een 3-daagse cursus dat ingaat op onder andere financiële risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Klik hier voor meer informatie.

Masterprogramma De bedrijfsarts als Adviseur Inzetbaarheid in 4 dagen

Een goede werkgever investeert graag in de gezondheid van haar werknemers en maakt daarbij gebruik van de bedrijfsarts als adviseur. De bedrijfsarts levert door zijn adviezen een succesvolle bijdrage aan de beheersing en reductie van verzuim bij de werkgever. De bedrijfsarts is een medisch expert, samenwerker, communicator en organisator. Tijdens ons Masterprogramma De Bedrijfsarts als Adviseur Inzetbaarheid stellen wij de bedrijfsarts in staat zichzelf uit te dagen om succesvol invulling te geven aan deze veelzijdige rol.

Klik hier voor meer informatie.