Onze visie

Onze visie op verzuim

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan gemotiveerd zijn en het vermogen hebben om de gewenste werkprestatie te (blijven) leveren. Naast voldoende fysieke en mentale belastbaarheid is het belangrijk dat de werknemer het vermogen en de wil heeft en de verantwoordelijkheid neemt om zijn kennis en vaardigheden op peil te houden en af te stemmen op een voortdurende veranderende werkcontext. Daarom beschouwen wij duurzame én ook directe inzetbaarheid vooral als een zaak van houding en gedrag.

De focus bij veel van onze klanten zal in eerste instantie liggen op  het vergroten van de directe inzetbaarheid (meetbaar in verzuim). We kijken daar gedragsmatig naar. Een klacht of ziekte kunnen ten grondslag liggen aan verzuim, maar de uiteindelijke keuze om te verzuimen wordt beïnvloed door de mate van evenwicht tussen het werk en de persoon die het werk uitvoert, prikkels om de aanwezigheid te bevorderen en de sociale omgeving. Medewerkers die tevreden zijn met het werk wat ze doen en een goede balans hebben tussen privé en werk zullen minder snel de keuze maken om te verzuimen. Omdat het over houding en het gedrag gaat, focussen wij ons op het kunnen (kennis en vaardigheden), het willen (motivatie) en het mogen (faciliteiten en mogelijkheden binnen en buiten de organisatie).

De medewerker is primair verantwoordelijk voor zijn/haar duurzame inzetbaarheid. Resultaat? Uiteindelijk leidt onze visie en aanpak tot het voorkomen van veel verzuim, doordat leidinggevenden preventief aandacht schenken aan de balans tussen persoon en werk en met medewerkers in gesprek gaan. Dit zorgt ervoor dat het verzuim daalt, uw medewerkers tevreden en inzetbaar zijn en uiteraard bespaart u ook aanzienlijke kosten.

De kraan

Als werkgever kunt u invloed uitoefenen op verzuim door het gedrag van de verzuimende medewerker te beïnvloeden. De leidinggevende heeft hier de meeste invloed op. Immers, hij staat dicht bij de medewerker en weet veelal wat er leeft en speelt. Maar ook de medewerker zelf speelt hier een belangrijke rol in. Dit maken wij duidelijk in de metafoor van een kraan.

1. De toevoerlijn – medewerkers of teams die als risicovol gezien worden (houding en gedrag)

2. De kraan zelf – de focus op het aanspreken op (afwijkend) gedrag

3. De plas met water – de huidige verzuimpopulatie (zowel ‘stromend als stilstaand water’)

4. Het meer – Het langdurige verzuim waarbij medewerkers eventueel WGA of IVA krijgen toegekend en deze stromen van de plas water naar ‘het meer’. We denken met u mee om alle aspecten van de kraan inzichtelijk te krijgen, een plan van aanpak te maken en de juiste mensen in te zetten. Dat is maatwerk.