Onze partners

Onze partners

Immediator is onderdeel van de Falke & Verbaan Groep. We denken graag met u mee over de beste inrichting van de verzuimaanpak en inzetbaarheid binnen uw organisatie. We kennen en versterken elkaar.

 

Immediator

Inzet van bedrijfsartsen werkend vanuit het Eigen Regie Model.

Falke & Verbaan

Advies en opleiding/training op het gebied van gedrag, (duurzame) inzetbaarheid en arbodienstverlening.

Pille & Blokland

Inzet van diverse arbo-professionals waaronder arbeidsdeskundigen, vertrouwenspersonen en arbeidshygienisten.

Vesting Casemanagement

Inzet van verzuim- en medewerkerscoaches werkend vanuit het gedragsmodel, schadelastexperts en damage control.

Falke & Verbaan

Falke & Verbaan is gespecialiseerd in het realiseren van gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. Het doel hierbij is het optimaliseren van de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Vanuit consultancy of vanuit ontwikkeling (FVO). Falke & Verbaan is gericht op de kortste en duurzaamste weg naar resultaat.

Vesting Casemanagement

Vesting Casemanagement  helpt organisaties te sturen op gedrag en productiviteit door het plaatsen van kwalitatief hoogstaande gedragsprofessionals waaronder verzuimcoaches, medewerkerscoaches, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers/adviseur, arbeidshygiënisten, mediators en vertrouwenspersonen.

Pille & Blokland

Pille & Blokland is het moederbedrijf van Vesting Casemanagement en richt zich met name op de preventie en specifieke interventies rondom verzuim. We helpen organisaties sturen door de inzet van excellente arbo-professionals (o.a.) arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, mediators, ergonomen en fysiotherapeuten. De A&O- deskundigen en arbeidshygiënisten worden veelvuldig ingezet voor het opstellen en/of toetsen van de RI&E.