Onze artikelen

Onze artikelen

Eigen regie: wat betekent het voor medewerkers? (deel 3)
Eigen regie: wat betekent het voor medewerkers? (deel 3)
Eerder in deze serie over eigen regie stonden we stil bij de betekenis van eigen regie voor leidinggevenden en HR. Ook bleek dat eigen regie een containerbegrip is, dat op vele manieren kan worden geïnterpreteerd. Veel leidinggevenden hebben het beeld dat eigen regie betekent dat zij bepalen welke stappen te…
Eigen regie: wat betekent het voor HR? (deel 2)
Eigen regie: wat betekent het voor HR? (deel 2)
Eerder in deze serie over eigen regie stonden we stil bij eigen regie en de betekenis daarvan voor leidinggevenden en medewerkers. Zij zijn immers degenen die in de eigen regie aanpak het hardst aan de slag moeten om met elkaar te komen tot een goede aanpak van verzuim en inzetbaarheid.…
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 1)
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 1)
Als er over verzuim gesproken wordt, dan wordt door velen  onmiddellijk aan cijfers gerefereerd. We hebben het dan vooral over verzuimpercentages, verzuimduur en de meldingsfrequentie. Elke HR adviseur en elk bedrijf ziet  belang bij het adequaat registreren en genereren van de verzuimcijfers omdat het… móet. Als het onderwerp verzuimcijfers ter…
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 2)
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 2)
In mijn vorige blog vertelde ik dat ik zelden zie dat de ogen van mijn gesprekspartner gaan glimmen en er groot enthousiasme ontstaat bij het noemen van verzuimcijfers. Gemiste kans, want deze cijfers geven een schat aan informatie over verzuimgedrag, de cultuur, knelpunten EN oplossingen in een organisatie. In dit…
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 3)
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 3)
In mijn vorige blogs vertelde ik dat ik zelden zie dat de ogen van mijn gesprekspartner gaan glimmen en er groot enthousiasme ontstaat bij het noemen van verzuimcijfers. Gemiste kans, want deze cijfers geven een schat aan informatie over verzuimgedrag, de cultuur, knelpunten EN oplossingen in een organisatie. Vorige keer…
De Polder revitaliseert zichzelf: "Een nieuw huis van sociale zekerheid?"
De Polder revitaliseert zichzelf: "Een nieuw huis van sociale zekerheid?"
Begin oktober 2018 stond in Het Financieele Dagblad een pleidooi van Harry van de Kraats, voorzitter van de AWVN,  voor een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor ZZP’ers. In hetzelfde blad brak hij een lans voor de vakbonden die nodig zijn voor het duurzaam functioneren van het poldermodel. Verderop in het blad gaat…
Eigen regie: wat betekent het voor leidinggevenden? (deel 1)
Eigen regie: wat betekent het voor leidinggevenden? (deel 1)
Eigen regie is een containerbegrip. Het kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Daarom besteden wij hier aandacht aan in de serie ‘Eigen regie op de werkvloer’. Zo hebben we laatst een dossieranalyse gedaan voor een klant, om te zien of er nog winst te behalen is. Hierbij kwamen we bij…
Waarom goed werknemerschap in plaats van goed werkgeverschap?
Waarom goed werknemerschap in plaats van goed werkgeverschap?
De laatste tijd stimuleren we onze opdrachtgevers steeds meer om bewust na te denken over wat goed werknemerschap inhoudt. WerkNEMERschap? Ja, inderdaad. Van oudsher zijn we in Nederland opgevoed in de verzorgingsstaat. De staat draagt de primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn burgers, en de werkgever draagt de primaire…
Zweden, een voorbeeldig stelsel?
Zweden, een voorbeeldig stelsel?
Als alle welvarende landen kampt Zweden met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De worsteling is: een fatsoenlijk inkomen voor de uitgevallen werknemer mét behoud van voorzieningen. De klinische arbeidsgeneeskunde heet in Zweden uitstekend te zijn. Het Nederlands Centraal Planbureau signaleert mindere opbrengsten van ons stelsel dan van stelsels in Scandinavië. Reden voor…
Het eigen-regiemodel voorbij  -  Over taakdelegatie en zelfregie
Het eigen-regiemodel voorbij  -  Over taakdelegatie en zelfregie
Jaren geleden schreef ik in een artikel voor Arbomagazine dat het tijdperk van de arbosaurussen op zijn einde liep. Als oorzaak voorzag ik toen dat veel bedrijven kozen voor het eigen-regiemodel (ERM) of voor het casemanagementmodel. De voorspelling is uitgekomen maar de evolutie stopt niet bij het ERM of casemanagementmodel.…
Is het mailen van privacygevoelige informatie nu echt zo anders geworden?
Is het mailen van privacygevoelige informatie nu echt zo anders geworden?
Sinds de komst van de AVG is iedereen in rep en roer. Alsof alles ineens anders is geworden. Maar is dit eigenlijk wel zo? Zijn de regels wat privacy betreft nu echt zo anders? In ons bedrijfsartsenvak hadden we altijd al te maken met privacyregels. We houden zorgvuldig een medisch…
Verbied e-Health?!
Verbied e-Health?!
Stop alle projecten rondom e-Health!?? In de zorg worden allerlei projecten opgetuigd waarbij niet de mens, maar de techniek centraal staat. Mooi dat je via internet een afspraak kunt maken, maar wil je niet een secretaresse die met je meedenkt? De huisarts houdt tegenwoordig zelf ook e-Consults. Vast en zeker…