Onze artikelen

Onze artikelen

Mogelijkheid hervatten fysieke consulten
Mogelijkheid hervatten fysieke consulten
Het NVAB advies volgend, blijven de consulten daar waar het goed mogelijk is, zoveel mogelijk telefonisch of via video plaatsvinden. Wanneer een consult op afstand niet geschikt is, bijvoorbeeld bij een medische keuring of wanneer de situatie vraagt om meer informatie dan telefonisch mogelijk is, kan een fysiek consult plaatsvinden.…
COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg
COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg
Vanuit de NVAB ontvingen wij 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals   Vragen die deze keer worden beantwoord: Waar vind ik branche specifieke informatie over COVID-19? Waar vind ik wetenschappelijke literatuur over infectiecontrole en -preventie? Wat weten we over virusoverdracht via de lucht binnen gebouwen? Waar vind ik informatie op…
Zwanger, werk & COVID-19
Zwanger, werk & COVID-19
Hoe om te gaan met een medewerkster die zwanger is, werk en het COVID-19. Via het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ontvingen wij dit artikel en willen dit graag met jullie delen. Hoe om te gaan met medewerkers die zwanger zijn en het coronavirus.
NVAB vervolg
NVAB vervolg
Beste collega, Nog maar kort geleden voerde de Hollandse nuchterheid de boventoon. Nu is Nederland, net als andere Europese landen, in een crisis gekomen door het coronavirus en worden noodzakelijke maatregelen genomen om de pandemie in te dammen. In een crisis zijn er geen pasklare draaiboeken en wel veel vragen,…
Update CORONA 19 maart 2020
Update CORONA 19 maart 2020
Voor HR, leidinggevenden en bedrijfsartsen: veel gestelde vragen van werknemers  Geschreven op 18 maart 2020    Ik ben besmet met het coronavirus, moet ik dit aan mijn leidinggevende vertellen ? Het Coronavirus is erg besmettelijk en levert een gevaar op voor de algemene gezondheid. Het is daarom verstandig om aan…
Advies vanuit de NVAB over spreekuren
Advies vanuit de NVAB over spreekuren
NVAB adviseert: vermijd één-op-één spreekuurcontacten Beste collega, In verband met de COVID-19 epidemie heeft de NVAB een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus. Dit advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die…
Update Coronavirus 10 maart 2020
Update Coronavirus 10 maart 2020
Coronavirus   Update 11 maart 2020 De komst van het coronavirus COVID-19 in Nederland leidt bij werkgevers en werknemers tot veel vragen. Daarbij wordt ook regelmatig de bedrijfsarts ingeschakeld. Voor medische vragen in relatie tot het werk zijn bedrijfsartsen natuurlijk het aangewezen aanspreekpunt. Daarnaast kunnen zij als adviseur van werknemer…
Coronavirus
Coronavirus
Coronavirus , 2 maart 2020 Inmiddels zijn de eerste Corona besmettingen in Nederland gesignaleerd. Tot heden bestaan de  maatregelen uit (thuis) quarantaine en contact onderzoeken. Afsluiten van gebieden of andere maatregelen zoals afgelasten van evenementen worden nog niet geadviseerd. Preventie bestaat vooralsnog uit hygiënische maatregelen als handen wassen met alcohol…
Trainingsavonden bedrijfsartsen 2020
Trainingsavonden bedrijfsartsen 2020
Excelleersessies 2020  Dit jaar organiseren wij weer excelleersessies / kennisavonden. Vanaf 2020 gaan deze avonden er iets anders uitzien. Zo hebben wij een onderwerp die we een paar keer per jaar terug laten komen op verschillende locaties. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid om een sessie bij te wonen. We…
Eigen regie: wat betekent het voor medewerkers? (deel 3)
Eigen regie: wat betekent het voor medewerkers? (deel 3)
Eerder in deze serie over eigen regie stonden we stil bij de betekenis van eigen regie voor leidinggevenden en HR. Ook bleek dat eigen regie een containerbegrip is, dat op vele manieren kan worden geïnterpreteerd. Veel leidinggevenden hebben het beeld dat eigen regie betekent dat zij bepalen welke stappen te…
Eigen regie: wat betekent het voor HR? (deel 2)
Eigen regie: wat betekent het voor HR? (deel 2)
Eerder in deze serie over eigen regie stonden we stil bij eigen regie en de betekenis daarvan voor leidinggevenden en medewerkers. Zij zijn immers degenen die in de eigen regie aanpak het hardst aan de slag moeten om met elkaar te komen tot een goede aanpak van verzuim en inzetbaarheid.…
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 1)
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 1)
Als er over verzuim gesproken wordt, dan wordt door velen  onmiddellijk aan cijfers gerefereerd. We hebben het dan vooral over verzuimpercentages, verzuimduur en de meldingsfrequentie. Elke HR adviseur en elk bedrijf ziet  belang bij het adequaat registreren en genereren van de verzuimcijfers omdat het… móet. Als het onderwerp verzuimcijfers ter…