Ons netwerk zelfstandigen

Ons netwerk zelfstandigen

Immediator heeft inmiddels een netwerk van meer dan 220 professionals. Ieder met een eigen expertise. Door ons geavanceerde LeerManagementSysteem toetsen wij onze mensen op kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Immediator zet een bijzonder type bedrijfsarts-adviseurs in: energieke professionals met een heldere visie op verzuim en gedrag. De bedrijfsarts van Immediator is – soms samen met een verzuimadviseur – coach, adviseur en sparringpartner als het gaat om verzuimreductie en inzetbaarheid. Onze bedrijfsartsen staan met beide benen stevig op de grond en hebben de skills en de moed om te spiegelen, te adviseren en te overtuigen. Het zijn vakmensen die zaken voor elkaar krijgen.

Wij leveren u een bedrijfsarts -adviseur die onder andere:

 

  • ruime ervaring heeft als bedrijfsarts;
  • bekend is met wet-en regelgeving rondom privacy, werkwijzers STECR en richtlijnen NVAB;
  • vloeiend kan schakelen tussen het medisch, belasting-belastbaarheids- en gedragsmodel;
  • een proactieve opstelling heeft bij zowel individuele gevalsbehandeling als wat betreft het signaleren van knelpunten op organisatieniveau;
  • aan de hand van een gedegen probleemanalyse een onafhankelijk oordeel kan geven over mogelijkheden en beperkingen van medewerkers en hierbij streeft naar een zo spoedig mogelijke terugkeer op het werk;
  • in beginsel geen advies geeft over werkhervatting in percentages en uren, maar een advies geeft over mogelijkheden en beperkingen van de medewerker;
  • communicatief sterk is en lef heeft: kan mensen aanspreken op verantwoordelijkheden en gedrag;
  • zichzelf zoveel mogelijk overbodig maakt.