Update CORONA 19 maart 2020

Update CORONA 19 maart 2020

Voor HR, leidinggevenden en bedrijfsartsen:

veel gestelde vragen van werknemers

 Geschreven op 18 maart 2020

 

 Ik ben besmet met het coronavirus, moet ik dit aan mijn leidinggevende vertellen ?

Het Coronavirus is erg besmettelijk en levert een gevaar op voor de algemene gezondheid. Het is daarom verstandig om aan je leidinggevende te vertellen dat je besmet bent. Want hij of zij is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Niet alleen voor jou, maar ook voor je collega’s.

 

Ik heb geen koorts, maar hoest wel, moet ik nu thuisblijven?

Voor zorgpersoneel gelden andere regels. Vanwege de belangrijke taak bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) en de zorg voor cliënten. Zorg is een vitaal beroep. Daarom is ook de opvang van kinderen gewaarborgd. Blijf pas thuis als je klachten hebt zoals  neusverkoudheid of hoesten én koorts.

 

Hoe weet ik dat ik koorts heb?

Je kunt warm aanvoelen zonder dat je koorts hebt. Zorg dat je thuis een goede thermometer hebt, waar je je temperatuur mee kunt meten. Koorts is een temperatuur > 38 graden.

 

Ik maak me zorgen. Wat moet ik doen?

Er is veel onrust en onduidelijkheid. Het is logisch dat je je in deze spannende tijd af en toe zorgen maakt. Praat er vooral over. Eventueel kan een coach je helpen om gedachten en emoties op een rij te zetten.

Blijf je gezond verstand gebruiken en volg de RIVM richtlijnen. Voor medewerkers in de zorg geldt dat je niet thuis hoeft te blijven bij alleen verkoudheid en hoesten. Alleen als dit in combinatie is met koorts (>38 graden).

 

Ik ben zwanger. Is dat een reden om thuis te blijven?

Het RIVM geeft aan dat je geen extra risico loopt als je zwanger bent. Je kunt dus gewoon werken. Maak je je zorgen? Bespreek het met je leidinggevende. En kijk of je het werk in onderling overleg anders kunt inrichten. Je kunt de bedrijfsarts ook vragen om met je mee te denken.

 

Ik heb een chronische aandoening. Ben ik nu extra kwetsbaar? Mag ik werken?

Het RIVM noemt de onderstaande groepen als kwetsbaar:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten
  • na orgaantransplantatie
  • bij hematologische aandoeningen
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • een hiv infectie in overleg met de hiv humaan immunodeficiëntievirus -behandelaar.

 

Behoor je tot bovengenoemde groep dan kun je getest worden als het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te weten of je wel of geen COVID-19 hebt. Neem hiervoor contact op met je huisarts.

 

Indien je tot bovengenoemde groep behoort en geen klachten hebt dan moet je de afweging maken of je wel of niet door wil/kan blijven werken. Deze afweging kun je maken met je behandelaar of in overleg met de bedrijfsarts.

Het RIVM adviseert voor deze groep om contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden. Behoor je tot deze groep zorg dan extra goed voor goede hygiënemaatregelen. Blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn ook buiten het werk. Geen situatie is hetzelfde. Als je aandoening goed ingeregeld is, is er niet perse kans op verhoogde besmetting. Besluit zelf wat geldt in jouw persoonlijke situatie. En of je naar het werk kunt komen , je werkgever wil niet dat je onnodige risico’s neemt. Overleg zo nodig met de bedrijfsarts of met je huisarts. Overleg met je leidinggevende of met je team hoe je kunt bijdragen vanuit huis, als je besluit thuis te blijven.

Heb je kwetsbare mensen in je directe thuisomgeving. Handel dan in de geest van bovenstaande.

Ik ben 65. Behoor ik dan tot de kwetsbare groep?

Nee, het RIVM hanteert de grens van 70 jaar. Houd je gezondheid in de gaten, net als iedereen.

 

Ik ben aan het re-integreren. Wat nu?

Afhankelijk van je beperkingen (zie hierboven bij kwetsbare en risicogroep), kun je de re-integratie voortzetten. De consulten met de bedrijfsarts zullen de komende periode telefonisch plaatsvinden.

Behandelaars zullen je zelf informeren of en hoe zij de behandeling voort kunnen zetten. Heb je vragen over je re-integratietraject, neem dan contact op met je leidinggevende. De verzuimadviseurs kunnen jullie eventueel helpen met vragen of onduidelijkheden. Heb je medische vragen, neem dan contact op met je bedrijfsarts.

 

Wanneer schakel je de bedrijfsarts in?

De bedrijfsarts adviseert over gezondheid en werk. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen. Ook preventief. Je kunt een preventieve afspraak maken voor een preventief consult. Als je in verzuim zit, neem dan contact op met HR of je leidinggevende.

 

Neem ik contact op met de huisarts of de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (organisatie specifieke) preventieve maatregelen en met je meedenken met vragen over werk en gezondheid. Ook kan de bedrijfsarts advies geven over passende maatregelen mocht er sprake zijn van een besmetting op locatie.