Mogelijkheid hervatten fysieke consulten

Mogelijkheid hervatten fysieke consulten

Het NVAB advies volgend, blijven de consulten daar waar het goed mogelijk is, zoveel mogelijk telefonisch of via video plaatsvinden. Wanneer een consult op afstand niet geschikt is, bijvoorbeeld bij

een medische keuring of wanneer de situatie vraagt om meer informatie dan telefonisch mogelijk is, kan een fysiek consult plaatsvinden.

Het goed uitvragen van de werknemer om vast te kunnen stellen dat hij/zij gezond is en geen klachten heeft die passen bij COVID-19 is hierin belangrijk. Verder is van belang dat de 1,5 meter afstand wordt gehouden en de hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Aanbevelingen bij fysieke consulten :
* Spreekuren vinden uitsluitend op afspraak plaats en werknemer wordt in de uitnodiging door
werkgever geïnformeerd over wanneer zij wel of niet voor een fysiek consult kunnen komen.

*  Informatie en instructies in de wachtruimte.

*  Een maximum aantal personen in de wachtruimte, afhankelijk van de grootte van de ruimte.

* De spreekkamer zo inrichten dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

*  De algemene hygiënemaatregelen (handen wassen, meubilair en gebruikte instrumenten
schoonmaken) opvolgen.

*  Indien nodig en de 1,5 meter afstand niet gehouden kan worden,  persoonlijke beschermings-
middelen gebruiken.

Het is de verantwoordelijkheid en de professionele vrijheid van de bedrijfsarts om zelf de consulten in te richten zoals hij/zij dit wenst.