COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg

COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg

Vanuit de NVAB ontvingen wij 12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals

 

Vragen die deze keer worden beantwoord:

 1. Waar vind ik branche specifieke informatie over COVID-19?
 2. Waar vind ik wetenschappelijke literatuur over infectiecontrole en -preventie?
 3. Wat weten we over virusoverdracht via de lucht binnen gebouwen?
 4. Waar vind ik informatie op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen?
 5. Zijn er nog nieuwe inzichten op het gebied van zwangeren of kwetsbare werknemers?
 6. Wat weten we over re-integratie na verblijf op de intensive care?
 7. Hoe gaat UWV met COVID-19 om bij de beoordeling van re-integratie-inspanningen en aanverwante zaken?
 8. Wat is er bekend over de voorwaarden en gezondheidseffecten van langdurig thuiswerken?
 9. Wat zijn zinvolle maatregelen bij of tegen werkgerelateerde psychische klachten door COVID-19?
 10. Is verlies van reuk- en smaakzin kenmerkend voor COVID-19?
 11. Mag een werkgever de lichaamstemperatuur van werknemers (laten) meten?
 12. Moeten werknemers ook op de werkplek 1,5 meter afstand houden? Wat moeten we doen als dat niet kan?

Het document vanuit de NVAB.

https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/nieuwsbrieven/pdf_files/kennisnieuwsbrief-covid19-en-arbeidsgerelateerde-zorg.pdf

Heb je een vraag die niet in deze nieuwsbrief aan bod komt? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie? Stuur dan een mail naar corona@beroepsziekten.nl.