Coronavirus

Coronavirus
Coronavirus , 2 maart 2020
Inmiddels zijn de eerste Corona besmettingen in Nederland gesignaleerd. Tot heden bestaan de  maatregelen uit (thuis) quarantaine en contact onderzoeken. Afsluiten van gebieden of andere maatregelen zoals afgelasten van evenementen worden nog niet geadviseerd. Preventie bestaat vooralsnog uit hygiënische maatregelen als handen wassen met alcohol gel. Veel organisaties bereiden zich momenteel voor op de economische en humanitaire gevolgen, met name organisaties in de zorg hebben hiervoor ook een directe lijn met het RIVM. OP dit moment hebben ruim 150 organisaties hebben arbeidstijdverkorting aangevraagd maar niet allemaal gekregen.
Sommige van de Immediator bedrijfsartsen, waaronder o.a. Albert Groen, hebben ook een rol bij infectiepreventie bij een ziekenhuis of zorginstelling. Zij hebben overleg met de opdrachtgever over het Coronavirus en daar liggen de draaiboeken al klaar. Wij hebben Albert gevraagd ons op de hoogte te houden van een aantal zaken zodat alle Immediator bedrijfsartsen vragen van klanten kunnen beantwoorden.

Albert geeft aan dat de volgende zaken handig zijn om te weten:

  • Liggen er protocollen en draaiboeken klaar en is er een rol voor de bedrijfsarts beschreven? Veelal is dat geen actieve rol en heeft men met andere artsen of de GGD afspraken gemaakt? In ieder geval lijkt het handig dat de bedrijfsarts goed op de hoogte is en eventueel desgevraagd aanvullende informatie kan verstrekken aan de werkgever.
  • Paniek reacties moeten zoveel mogelijk voor komen worden door een goede voorlichting, overleg met GGD’n en RIVM.
  • De testen zijn alleen gericht op acute besmettingen die overigens symptoom loos kunnen verlopen. Er is geen test voor dragerschap.
  • Antivirale middelen als Tamiflu werken niet, Cloroquine waarschijnlijk wel.
  • Incubatietijd is voorlopig nog gesteld op 14 dagen, mannen worden meer getroffen dan vrouwen en het overlijdensrisico is 2% volgens eerdere berichten maar mogelijk lager omdat veel besmettingen niet worden vastgesteld. Nieuwste onderzoeken uit China wijzen op een lager risico dan bij Sars en de Mexicaanse griep. Er zijn mogelijk nog andere en genetisch bepaalde risico’s die we nog niet kennen. Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid en werkenden in de gezondheidszorg die bij de behandeling van Corona-patiënten betrokken zijn hebben een verhoogd risico.
  • Mondkapjes hebben weinig zin. Volgens RIVM bieden alleen FFP2 maskers bescherming.

We houden jullie op de hoogte als er nieuwe voor jullie relevante medische ontwikkelingen zijn. Immediator komt op dit moment nog niet met een nieuwsbrief rondom Corona aan onze opdrachtgevers (we volgen landelijk advies waarbij richtlijnen van het RIVM leidend zijn) maar zien hier wel een rol voor de bedrijfsarts weggelegd om hierover contact te houden met ieders klant.
Graag horen wij van jullie of  er extra ondersteuning nodig is en waar die uit zou kunnen bestaan.

Viroloog Ab Osterhaus vertelt hoe we in Nederland om moeten gaan met het coronavirus nu zeker 10 mensen met het virus besmet zijn geraakt.
https://www.telegraaf.nl/e/2122316531/