De Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek

Tijdens de Nationale Sportweek gaan we met z’n allen lekker sporten en bewegen. Van 15 tot en met 22 september 2018 zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open. Een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier te beleven. Het is een onderdeel van de Europese week van de Sport en wordt gefinancierd vanuit het Erasmus Plus programma. Samen kunnen we Europa inspireren om meer te bewegen.

Maar… is sporten nou echt gezond voor je? En hebben sportende medewerkers een beduidend lager verzuim dan de niet-sportende medewerkers?

Tijdens een groot onderzoek van TNO Arbeid, onder ruim 1700 werknemers in 34 branches, is onderzoek gedaan of niet-sportende werknemers een grotere kans hebben op verzuim ten opzichte van wel-sportende werknemers. Er is gebleken dat door te sporten sprake is van een lager verzuim. De gemiddelde percentages dalen van 9% naar 2%. Ook is er een toename van arbeidsproductiviteit gemeten van gemiddeld 12,5%. Over een periode van vier jaar verzuimen sporters gemiddeld 25 dagen korter dan niet-sporters.

Niet-sporters daarentegen hebben een iets grotere kans om te verzuimen en herstellen iets minder snel. Uit analyse is gebleken dat er een verschil is tussen het herstel in de eerste vijf dagen en het herstel na de vijfde dag. Werknemers die nooit gesport hebben, hebben ook na vijf verzuimdagen nog steeds een significant lagere kans op herstel dan werknemers die wel eens gesport hebben.

TNO Arbeid concludeert hiermee dat het stimuleren van bewegen voor werkgevers lucratief kan zijn. Reden te meer om als werkgever sporten te stimuleren!

Voor zowel werknemers als ook werkgevers zijn er voordelen: o.a. een hogere arbeidsproductiviteit, minder stress, een gezonder lichaam, meer energie en een snellere re-integratie. Oftewel, positief voor het verzuim dus! Of iemand al dan niet de keuze maakt om te verzuimen wordt namelijk in belangrijke mate bepaald door hoe vitaal medewerker is. Naast vitaliteit, spelen ook de factoren arbeidstevredenheid, productiemotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie een belangrijke rol bij verzuim. Als consultants van Immediator staan wij u hierover graag te woord.

Wij gaan in ieder geval lekker sporten deze week! En we hebben het weer ook nog eens mee. 🙂