Reïntegratietheater, Wendel Slingerland

Reïntegratietheater, Wendel Slingerland

Als ik als bedrijfsarts een diagnose wil vastleggen, dan heb ik daarvoor de zogenaamde CAS-codes tot mijn beschikking: Classificaties voor Arbo en Sociale verzekeringen. Dat zijn codes die gekoppeld zijn aan specifieke diagnoses. Van de week zat ik op een locatie en had niet direct een lijst met CAS-codes bij de hand, daarom ging ik met google op zoek naar een lijst in pdf-formaat, zodat ik die ook op mijn iPhone kon zetten. Uiteindelijk vond ik een zeer handzame lijst op een website die zich ‘Reintegratie.theater’ noemt. Getriggerd door de naam ging ik eens verder rondkijken…

Tja, dat het met de beeldvorming rondom de bedrijfsarts niet zo best is gesteld wist ik, maar wat ik op deze site tegenkwam overtrof mijn stoutste dromen. Hier volgt een beperkte bloemlezing, letterlijk overgenomen van de site; het is slechts een fractie van heel veel meer tekst en informatie:

Voorbereiding op eerste bezoek aan bedrijfsarts

Hier zijn veel mensen bang voor: het eerste bezoek aan de bedrijfsarts. Waarom bang?

Omdat uit onderzoek blijkt dat de bedrijfsarts meestal:

– totaal NON-empathisch is

– alle ziekten ontkent

– alle bedrijfsgerelateerdheid ontkent

– de bedrijfsarts zoveel mogelijk intimideert en het zelfvertrouwen van de zieke werknemer ontkent

– de bedrijfsarts alleen doet wat je van een betaald verlengstuk van de werkgever verwacht.

Hoe ‘WAPEN’ je je tegen het eerste bezoek bij de bedrijfsarts?

  1. stuur de bedrijfsarts de volgende gif animatie klik
  2. doe zelf eerst de 4DKL(klik; excel, invullen en saven; zie uitslagen) en andere tests die genoemd worden in een richtlijn die bij jouw beroepsziekte past (ga naar HSK voor psychiatrische klachten, naar http://burnout.nl voor tests burnout klachten etc. etc.)
  3. print en neem de richtlijn mee, die past bij jouw ziekte beeld: de NVAB lijst van richtlijnen:

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB

Let op: verreweg de meeste bedrijfsartsen hebben er nog nooit van gehoord, maar ze moeten zich er wel aan houden. Neem die daarom geprint mee! Nog meer richtlijnen? Kijk naar die van NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap:

https://www.nhg.org/nhg-standaarden

Die van NCVB, Nederlands Centrum voor beroepsziekten:

http://www.beroepsziekten.nl/documentatie/richtlijnen-protocollen

  1. stel jezelf gerust en ZEG het tegen de bedrijfsarts: hij is niets anders dan adviseur van de werkgever, art. 4.1 arbowet…verder heeft de bedrijfsarts niets te zeggen
  2. maak van tevoren die juiste tests en blijf die constant onder zijn (haar) neus duwen
  3. Laat de bedrijfsarts iets na? Check het op deze lijst, meteen met het juiste wetsartikel erbij om de bedrijfsarts erop te pakken!
  4. Bevalt de bedrijfsarts niet? Zeg ter plekke dat u een andere wilt, ‘Met u wil ik geen BO, Behandel Overeenkomst, aangaan conform de WGBO, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Ik hoef niet eens toe te lichten waarom, maar wat ik wel wil zeggen dat u totaal niet empathisch bent, zich aan geen enkele richtlijn houdt, en dat is voor mij meer dan voldoende’

Zie verder ook onze downloadpagina met al van tools en voorbeeldbriefjes die u kunt inzetten tegen uw bedrijfsarts!

 

Er valt helaas veel te zeggen over de bedrijfsarts...

Er is vrijwel nooit een arts in opleiding die ‘bedrijfsgeneeskunde’ op nummer 1 heeft staan. In de ‘interne pikorde’ van artsen probeert men eerder medisch specialist te worden…wie daar wordt afgewezen houdt als ‘laagste mogelijkheden in rang’: verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. Het zijn dus niet de briljantsten.

Arts word je om op ‘lopende band basis’ mensen beter te maken. Je moet ook goed in mensen durven en kunnen snijden. De lichamelijke belangstelling, voor alles wat je kunt zien, overheerst. De psychische en emotionele belangstelling is laag, evenals het talent hiervoor.

De bedrijfsarts wordt volledig ingehuurd en per uur betaald door de WERKGEVER. In deze tijden waarin neo-liberaal graaierschap overheerst gaat elke bedrijfsarts puur voor de eigen portemonnee – totaal niet voor het patientenbelang. De bedrijfsarts is dus een handlanger van de werkgever, in een witte jas, waarbij naieve mensen denken dat die zich zou gedragen als arts.

Artsen hebben beperkte sociale vaardigheden. Meestal ‘dicteren’ artsen wat er moet gebeuren. Dat komt door hun monopoliepositie, en hun zwakke punt: denken in termen van ‘klant’, wat ‘voelt de klant’ en het meestal totaal ontbreken van concurrentie. De neiging tot ‘dicteren’ wordt ook gepast bij psychische vraagstukken en is daar helemaal fout.

De bedrijfsarts is slechts adviseur van de werkgever art. 14.1 arbo. Sinds 20 oktober 2014 hebben bedrijfsartsen besloten arbeidsgeneeskundige richtlijnen, inclusief eigen NVAB richtlijnen, TOTAAL OVER TE SLAAN en alleen neer te zetten wat de werkgever uit komt. Werknemers kunnen een bedrijfsarts te woord staan, maar kunnen zich er het beste NIETS van aantrekken en rechtstreeks ‘zaken doen’ met de werkgever.

Zeker bij arbeidsgerelateerde zorg en ziekten is het heel belangrijk dat werknemer en werkgever PRATEN over wat misgaat/mis ging op het werk. Zowel werkgever (afdeling personeelszaken) als werknemer zelf weten veel meer over arbeidsgerelateerde zaken, en zeker over psychische arbeidsgerelateerde zaken (zoals burnout), dan de bedrijfsarts. SLA DAAROM DE BEDRIJFSARTS MAXIMAAL OVER, het is een pure stoorzender die alleen maar VOORKOMT dat u bij de echte diagnose komt.

Om het amateurisme en de desinteresse voor alle vak inhoud van bedrijfsartsen te illustreren: in 2012 volgde nauwelijks 50% van de bedrijfsartsen nog een richtlijn, in 2015 0 %. Afwijken van een richtlijn mag alleen als aan twee voorwaarden is voldaan: a)het afwijken is in het voordeel van de patiënt b)afwijken gebeurt wetenschappelijk beredeneert vanuit de richtlijn.

Mijn primaire reactie was er een van verontwaardiging! Hoe durft iemand zo te praten over mijn beroepsgroep! Maar gelukkig…’de werkgever’, de ‘GGZ’, HSK, ex-minister van SZW Asscher en ex-minister VWS Schippers komen er ook niet best vanaf. En heel eerlijk…persoonlijk ben ik er ook niet van overtuigd dat de kwaliteit van de dienstverlening van alle bedrijfsartsen even goed is.

Al verder lezend vraag ik me af hoe ik dit zou kunnen omdenken[1]. Er staat namelijk heel veel zeer relevante en bruikbare informatie op deze site. Ik zou er wat voor over hebben als mijn cliënten zo goed beslagen ten ijs op het spreekuur zouden komen als op deze website wordt aanbevolen! Wat ik zie en voel is stimulering van de eigen regie van werknemers – zoals ik het zelf altijd verwoord: “Ga vooroplopen, zorg dat je zelf een plan hebt en leg dit voor aan… je leidinggevende/werkgever,” maar daar zou je net zo goed aan kunnen toevoegen: “aan je bedrijfsarts.”

Ik ben benieuwd wie er achter dit theater zit. Het enige wat ik kan vinden is dit:

“Wij zijn een wisselende groep klokkenluiders, met een zeer zuiver gevoel voor sociale rechtvaardigheid.” En: “Contact met ons is om veiligheidsredenen niet mogelijk.”

De toon van de site spreekt me absoluut niet aan, toch wil ik de makers heel hartelijk danken voor de zeer bruikbare tools die geboden worden. Ik denk dat ik misschien mijn cliënten zal verwijzen naar de site met de opdracht eens te kijken hoe de geboden tools hen zouden kunnen helpen met het nemen van de eigen regie. Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat als zij dit zouden doen, dit in hun eigen voordeel zal meewerken aan herstel.

En verder steek ik hand in eigen boezem en neem me weer voor om in ieder geval binnen mijn eigen ‘cirkel van invloed’ te proberen iets te doen aan de vertekende beeldvorming die nog steeds heerst rondom arbo en gezondheid. Helpen jullie mee?!

[1] https://www.omdenken.nl

November 2018