Windesheim, Aukje Kuipers

Windesheim, Aukje Kuipers

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. De instelling is vernieuwend in het onderwijs in de vorm van het ontwikkelen van een persoonlijke leerroute voor iedere student. Ook wat betreft verzuimbeheersing speelt Windesheim in op de maatschappelijke ontwikkelingen. Na invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2006 is Windesheim gaan werken volgens de gedragsmatige visie op verzuim. Waar leidinggevenden en P&O adviseurs door F&V werden getraind om verzuim gedragsmatig te benaderen, bleek de toenmalige arbodienst hier minder in thuis te zijn. Om de stap naar Eigen Regie te zetten maakt Windesheim vanaf januari 2015 gebruik van twee zelfstandige bedrijfsartsen van Immediator. Aukje Kuipers, specialist verzuim en re-integratie bij Windesheim, is erg tevreden over de samenwerking: “Waar andere arbodiensten nog wel eens met opbouwschema’s werken laten bedrijfsartsen van Immediator de regie daadwerkelijk bij de leidinggevenden. Dit zorgt voor een veel betere match met Eigen Regie.” Ook over de plaatsing van de bedrijfsarts is Aukje tevreden: “Het is erg fijn dat we zelf een keus hebben kunnen maken op grond van CV’s die Immediator heeft voorgelegd aan Windesheim.” Over de samenwerking noemt ze het volgende: “Immediator stelt zich altijd helpend en meewerkend op. In praktische zin, maar ook als we vragen hebben over wetgeving en privacy. Immediator staat altijd open voor het gesprek over de dienstverlening. Een van de bedrijfsartsen is inmiddels gewisseld en hier is doortastend en professioneel mee omgegaan. Bovendien geeft de bedrijfsarts naast zijn advies in de rapportages ook advies aan de leidinggevenden en draagt zo bij aan de groei naar Eigen Regie.”