Gemeente Wageningen, Robert Jan Berendsen

Gemeente Wageningen, Robert Jan Berendsen

 

“Persoonlijk en toegankelijk”, zo omschrijft Robert-Jan Berendsen de samenwerking van de Gemeente Wageningen met Immediator. De Gemeente Wageningen werkt vanaf 2010 volgens het Eigen Regie Model. “Een groot mandaat in de verzuimbegeleiding ligt bij de leidinggevende, in samenspraak met de bedrijfsarts. We zijn erg tevreden over deze samenwerking: de bedrijfsarts kent de organisatie goed en de communicatie verloopt prettig. Immediator ondersteunt waar nodig, twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats over wat speelt en wat verbeterd kan worden. Ook buiten de evaluatiegesprekken om hebben we regelmatig gebruik gemaakt van de kennis van Immediator, zelfs in het geval van heel specifieke kwesties. Het is fijn dat er dan iemand is die met je meedenkt.”