Driessen HRM, Marije de Greef

Driessen HRM, Marije de Greef

 

Driessen HRM biedt professionele HRM-dienstverlening, -advies en ondersteuning met een persoonlijke aanpak binnen de publieke sector. Met een visie die de mens centraal stelt, “Mensen maken het verschil”, wil Driessen HRM op een persoonlijke wijze het verschil maken. Dit vertaalt zich niet alleen naar klanten maar ook naar de eigen medewerkers in het verzuimproces: korte lijnen en grote betrokkenheid tussen leidinggevende en medewerker. In het verzuimproces heeft de leidinggevende dan ook de rol van casemanager en blijft deze nauw betrokken bij de verzuimende medewerker tijdens het re-integratieproces. “De leidinggevende kent de medewerkers immers het beste en weet precies wat diegene nodig heeft” aldus Marije de Greef, manager corporate HRM bij Driessen. “De meeste beslissingen wat betreft verzuim worden genomen in het overleg tussen medewerker en leidinggevende; de bedrijfsarts heeft een meer adviserende rol, ook op preventief vlak.”

 

Vanaf medio 2016 maakt Driessen HRM gebruik van een bedrijfsarts van Immediator. Met een laag verzuimpercentage van 2,5% in 2016 was het voornaamste doel dit lage verzuimpercentage vast te houden. Immediator ondersteunt de organisatie hierbij. Marije de Greef: “De kwaliteit van de samenwerking zit vooral in het feit dat Immediator heel erg meedenkt vanuit een gemeenschappelijke visie. Elk halfjaar hebben we een evaluatiegesprek met zowel de bedrijfsarts als de directeur van Immediator waarin we weer op scherp worden gezet. We willen blijven ontwikkelen. Dit leidt ertoe dat het verzuimpercentage al geruime tijd stabiel onder de 2,5% blijft staan.”