Philadelphia, Trudie Swart

Philadelphia, Trudie Swart

Philadelphia is een landelijke zorginstelling die mensen begeleidt met een verstandelijke beperking. Omdat Philadelphia eigenrisicodrager is het van belang dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de financiële middelen en dat het geld dat wordt besteed aan verzuim niet ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg voor de cliënt.  Met behulp van Falke & Verbaan is medio 2015 een integraal traject gestart met als doel reductie van het verzuim met behulp van implementatie van eigen regie volgens  het gedragsmodel. En met resultaat! De succesvolle reductie van het verzuim resulteerde in een derde plaats in de Vernet Health Ranking van 2016. Daarbij maakt Philadelphia gebruik van de bedrijfsartsen van Immediator en verzuimcoaches van Vesting Casemanagement.  Trudie Swart: “We wilden het beste in huis halen wat je kunt inkopen op het vlak van het gedragsmodel, dan kun je eigenlijk niet naar een andere arbodienst toe. Immediator en VCM zijn de belichaming van hoe je het gedragsmodel implementeert.” Swart is te erg spreken over de wisselwerking tussen Immediator, VCM en Falke & Verbaan. “Verzuim is geen sexy onderwerp, het is vaak een thema dat ergens onderaan de prioriteitenlijst bungelt. Immediator signaleert wanneer de aandacht voor verzuim verslapt en zorgt op deze manier voor een blijvende focus op verzuim. Daarnaast evalueren Immediator en Vesting Casemanagement scherp op inhoud en houden ze Philadelphia een spiegel voor als dat nodig is. Dat werkt erg prettig.”