Eigen regie: wat betekent het voor medewerkers? (deel 3)

Eigen regie: wat betekent het voor medewerkers? (deel 3)

Eerder in deze serie over eigen regie stonden we stil bij de betekenis van eigen regie voor leidinggevenden en HR. Ook bleek dat eigen regie een containerbegrip is, dat op vele manieren kan worden geïnterpreteerd.

Veel leidinggevenden hebben het beeld dat eigen regie betekent dat zij bepalen welke stappen te nemen in de aanpak van verzuim. Maar weet u wat voor ons het toppunt van eigen regie is? Dat is eigen regie bij de medewerker.

Meer regie bij medewerkers zelf, dus bij ieder individu, is iets dat in heel Nederland nagestreefd wordt. Mensen worden geacht zelfstandiger te worden, langer op zichzelf te blijven wonen en meer zelfredzaam te zijn. Een mooi streven. Een streven dat overigens nog niet zo makkelijk is. Niet alleen in de ‘BV Nederland’, maar ook bij veel van onze opdrachtgevers.

Zeker in de zorg zien we veel medewerkers die lang over hun grenzen gaan, weinig oog voor hun eigen balans hebben en juist veel oog voor hun cliënten. Een nobel streven natuurlijk, wat overigens ook zichtbaar wordt in andere sectoren. Maar tevens een streven dat voor veel langdurig verzuim op de lange termijn zorgt. Als we heel eerlijk zijn, is het dus een kwestie van ongewenst gedrag. Alhoewel de medewerker het gevoel heeft iets goeds te doen voor de omgeving en de leidinggevende vaak blij is met een ingevuld plekje op het rooster.

Wat is eigen regie voor medewerkers dan? Wat ons betreft is dat een continu bewustzijn van je eigen inzetbaarheid. Met veel plezier en heel gemotiveerd aan de slag gaan, maar wel binnen heldere grenzen. En die grenzen bespreek je ook met je leidinggevende. Dat betekent soms ‘nee’ zeggen. Maar ‘nee’ zeggen betekent ook voorkomen dat de cliënt, je collega’s, kortom je werk, jou voor langere tijd kwijt is. Daar zit immers niemand op te wachten.

Eigen regie betekent dus je eigen inzetbaarheid in de hand nemen en steeds opnieuw toetsen of je op de goede plek zit en de goede dingen doet. Er is nog een wereld te beginnen, maar een betere wereld begint bij jezelf. Bij eigen regie. En daar kunnen wij bij helpen. We hebben hier namelijk leuke tools voor ontwikkeld! En we staan wat dat betreft ook niet stil…