Eigen regie: wat betekent het voor HR? (deel 2)

Eigen regie: wat betekent het voor HR? (deel 2)

Eerder in deze serie over eigen regie stonden we stil bij eigen regie en de betekenis daarvan voor leidinggevenden en medewerkers. Zij zijn immers degenen die in de eigen regie aanpak het hardst aan de slag moeten om met elkaar te komen tot een goede aanpak van verzuim en inzetbaarheid.

Maar niet alleen de lijn en medewerkers hebben een rol bij de inrichting van eigen regie. Ook HR is natuurlijk een belangrijke speler. Bij HR zien we de laatste jaren 2 belangrijke ontwikkelingen:

  1. Het invullen van de adviesrol

Sinds jaar en dag zien we dat bij HR over het algemeen de mensen werken die precies weten hoe het personeelsbeleid ingevuld en uitgevoerd moet worden. Ze hebben er zelfs voor gestudeerd. En hoe moeilijk is het dan om het vervolgens over te laten aan de leidinggevenden? Natuurlijk zijn er leidinggevenden die het van nature kunnen. Maar er zijn ook leidinggevenden bij die de regievaardigheden simpelweg niet in de vingers hebben. En dan gaan je HR-vingers jeuken. Toch? Ondanks dat, zien we de laatste jaren steeds meer HR adviseurs die hun rol goed pakken. Niet overnemen, maar adviseren. Bij voorkeur gevraagd, maar zeker ook ongevraagd. Op deze manier kan de lijn leren, en wordt ook beter zichtbaar wie de vaardigheden heeft om een goede leidinggevende te zijn en wie niet.

  1. Specialisatie

De afgelopen jaren is verzuim en het voorkomen van verzuim steeds meer een specialisme geworden. De eisen vanuit het UWV zijn strenger geworden en de AVG vestigt ook de nodige extra aandacht op een zorgvuldig proces. En de risico’s van een onzorgvuldig verzuimproces? Die zijn hoog. Zowel sociaal als financieel kan het veel kosten als het proces (net) niet op orde is. Daarom zien we bij veel organisaties waar wij mee samenwerken specialisatie optreden. Niet langer is de HR adviseur ook verantwoordelijk voor verzuim. Er wordt een aparte functie ingericht binnen de HR afdeling met als specialisatie verzuim. Bij deze specialisatie hoort enerzijds het adviseren van leidinggevenden om op de goede momenten de goede gesprekken te voeren en aan de andere kant de schadelastbeheersing, zodat niemand onverhoopt tegen grote kostenposten aanloopt. We zien zelfs dat hier soms 2 aparte functies van worden gemaakt.

Het resultaat van deze twee ontwikkelingen? Organisaties die zich meer bewust zijn van de verantwoordelijkheid die een goed beleid op inzetbaarheid en verzuim met zich meebrengt. Al blijft het natuurlijk zo dat HR een adviseur is en dat commitment bij alle leidinggevenden essentieel is voor een echt goede aanpak.