Best practices

Best practices

 

Windesheim, Aukje Kuipers
Windesheim, Aukje Kuipers
Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. De instelling is vernieuwend in het onderwijs in de vorm van het ontwikkelen van een persoonlijke leerroute voor iedere student. Ook wat betreft verzuimbeheersing speelt Windesheim in op de maatschappelijke ontwikkelingen. Na invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in…
Gemeente Nijmegen, Paul Imhoff
Gemeente Nijmegen, Paul Imhoff
Sinds 2012 werkt Gemeente Nijmegen volgens het Eigen Regiemodel. In dit model heeft de organisatie de volledige regie over het verzuimproces; leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de bedrijfsarts heeft de rol van adviseur van de leidinggevende en medewerker. Waar het voor sommige leidinggevenden al vanzelfsprekend was om met…
Gemeente Wageningen, Robert Jan Berendsen
Gemeente Wageningen, Robert Jan Berendsen
  “Persoonlijk en toegankelijk”, zo omschrijft Robert-Jan Berendsen de samenwerking van de Gemeente Wageningen met Immediator. De Gemeente Wageningen werkt vanaf 2010 volgens het Eigen Regie Model. “Een groot mandaat in de verzuimbegeleiding ligt bij de leidinggevende, in samenspraak met de bedrijfsarts. We zijn erg tevreden over deze samenwerking: de…
Driessen HRM, Marije de Greef
Driessen HRM, Marije de Greef
  Driessen HRM biedt professionele HRM-dienstverlening, -advies en ondersteuning met een persoonlijke aanpak binnen de publieke sector. Met een visie die de mens centraal stelt, “Mensen maken het verschil”, wil Driessen HRM op een persoonlijke wijze het verschil maken. Dit vertaalt zich niet alleen naar klanten maar ook naar de eigen…
Philadelphia, Trudie Swart
Philadelphia, Trudie Swart
Philadelphia is een landelijke zorginstelling die mensen begeleidt met een verstandelijke beperking. Omdat Philadelphia eigenrisicodrager is het van belang dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de financiële middelen en dat het geld dat wordt besteed aan verzuim niet ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg voor de cliënt.…