Bedrijfsartsinzet met verzuimcoach

Bedrijfsartsinzet met casemanagement

Vraagt u zich af of uw organisatie al voldoende klaar is voor eigen regie? Overweegt u meer ondersteuning bij het groeimodel dan enkel de inzet van een bedrijfsarts-adviseur?

Dan kan ook de combinatie van een verzuimcoach en een bedrijfsarts een mogelijkheid zijn.

 

De verzuimcoach

De verzuimcoach kan uw leidinggevenden en/of HR coachen volgens de gedragsmatige visie op verzuim gericht op de toevoerlijn, de kraan zelf en/of de plas met water. Het motto: Voordoen, meedoen, zelf doen. Daarnaast kan de verzuimcoach aan de slag met de re-integratiedossiers. Afhankelijk van de risico’s die blijken uit de screening in de voorbereidende fase, zal de focus worden aangebracht. Is vooral een coachende rol richting leidinggevende-medewerker nodig? Of is juist een inzet meer gericht op schadelast gewenst? De verzuimcoach zal vooral vanuit coaching on the job het leidinggevend kader leren kennen en hen ondersteunen in hun ontwikkeling op gebied van directe (duurzame) inzetbaarheid.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts zal samen met de verzuimcoach optrekken en vanuit zijn rol een coachende en adviserende rol hebben bij de casuïstiek. Daarbij kan het veel winst opleveren om na afloop van elk spreekuur de leidinggevende/verzuimcoach erbij te vragen om direct afspraken te maken met een medewerker. Naarmate de regierol meer wordt opgepakt door de leidinggevenden zal de inzet van de verzuimcoach afnemen.

Meer weten? Bel of mail voor een afspraak.